Без струје…

Дана 14. октобра 2020. године (среда) због планираних радова на ел. мрежи се искључују:

Радичевић од 9:00 до 11:00
Насеље Радичевић,
у Бечеју део Србобранског пута од броја 28 према Радичевићу.

Бечеј од 9:00 до 12:00
Улица Марка Гарића
улица Иђошки пут 1, 3, 3а
улица Серво Михаља од Иђошког пута до Хове Фриђеша
улица Хове Фриђеша од Серво Михаља до Спасоја Стејића.