Друштво

БУМ: Фокус групе о информисаности жена

Бечејско удружење младих у оквиру пројекта „Ка потпунијем спровођењу родно одговорних политика у општини Бечеј“ тренутно реализује фокус групе са циљем да се добије увид у информисаност жена о активностима које се спроводе за унапређење положаја жена у општини Бечеј.

Ово је и прилика да се запажања и предлози жена у каснијој фази пројекта предоче доносиоцима одлука за потребе израде буџета општине Бечеј за 2022. годину.

Фокус групе са женама на територији општине које се тренутно реализују, посебно са припадницама осетљивих група жена, баве се проценом информисаности и видљивости о локалном политикама, али и приоритизацијом активности за финансирање у 2022. години. Фокус групе ће бити одржане и са представницима и представницима локалних институција, од којих су неке предвиђене као носиоци активности у Локалном акционом плану.

Подсетимо да је Акциони план општине Бечеј за унапређење положаја жена и родну равноправност усвојен 2018. године и важи до 2022. године и да су њиме, кроз претходно реализоване фокус групе са женама из сеоских средина, дефинисане области које је требало финансирати током ових година.

– Циљ фокус групе које реализујемо на територији читаве општине је да наше суграђанке издвоје и предложе шта би у наредној години требало да се финансира из општинског буџета, шта су њихови приоритети, као и да поделе са нама да ли виде неке помаке у конкретној области у протекле три године, навела је координаторка пројекта Ана Аћимов.

Тема пројекта је, дакле, финансирање локалног акционог плана за родну равноправност, односно области које су пре три године означене као приоритетне, а оне су: Унапређење безбедности грађана и грађанки, унапређење положаја сеоских жена, унапређење услуга на територији општине Бечеј како би у већој мери одговарале потребама грађана и грађанки (на пример – здравство, услуге Центра за социјални рад, разне едукације….), као и повећане шансе девојчица и жена да се баве спортом.

Пројекат „Ка потпунијем спровођењу родно одговорних политика у општини Бечеј“ финансиран је од Аустријске развојне агенције и SIDA-e, кроз програм Gender Budget Watchdog Network.