Друштво

Црквена општина Бечеј: ОГЛАС

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА БАЧКА,ЦРКВЕНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ

РАСПИСУЈЕ :  О Г Л А С

 ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У СВОЈИНИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ БАЧКЕ, ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, У  СЛЕДЕЋОЈ КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ:

КО Шифра

надметања

Површина (ха, ари, м2) Почетна цена      (дин/ха) за 1 год. Депозит

 

Период закупа
Бечеј 1 8.73,38 60.000,00 52.000,00 5.година
Бечеј 2 162.15,69 60.000,00 970.000,00 5.година
Бечеј 3 109.52,40 60.000,00 650.000,00 5.година

УВИД

У ДОКУМЕНТАЦИЈУ, КАО И ПРЕУЗИМАЊЕ ФОРМУЛАРА ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ ЗА  ПРЕДМЕТНО ЗЕМЉИШТЕ, МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ У КАНЦЕЛАРИЈИ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 07.септембра   до 11. септембра  2020. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 09,00 ДО 13,00 ЧАСОВА.