Дечија недеља: Литерарни и ликовни конкурс Еко Бечеј и књижаре „Призма“

„Подељена срећа два пута је већа“ био је мото овогодишње Дечије недеље, а може бити и животни мото човечанства. Активности су обављене у посебним  околностима и упозориле нас да се данас, нажалост, поред напора за што безбрижније одрастање деце суочавамо и са еколошким и другим  опасностима, који угрожавају здрав живот на планети. Оне траже од свих нас додатне напоре и бригу, а подељена брига за човечанство је веома значајна и није толико тешка као што се чини на први поглед и као што неки људи и државе покушавају да нам представе.

Најважније је схватити да смо сви део природе. Ви, деца, то лакше разумете, зато што о свему искреније размишљате. Ви се лепше радујете, више волите људе, биљке и животиње.

Једна ваша другарица из Шведске, Грета Тунберг, учинила је нешто што је малом броју одраслих успело, али њена борба је тек почела. Што више вас схвати  и подржи њене напоре, свако у свом животном окружењу, има наде да живот живите у правом смислу. То је и наша жеља и зато вам упућујемо позив да кроз литерарно и ликовно изражавање постанете и ви мали еколог. Пишите,цртајте стварајте о томе како би људи требали да се понашају и на који начин да се придржавају о очувању наше природе и околине.Укажите на правила понашања, којих  би људи требали да се придржавају, како и у природи  и са природом, тако и у породици и дружењу.

Литерарни рад: проза

Ликовни рад: све технике које се користе на часовима ликовног образовања, будите маштовити,креативни. Колективни рад може на пр. зидне новине, комбинујте разне технике, материјале..

ОБАВЕЗНО  написати своје податке – име, одељење и назив установе.

Радове можете предати у Књижари Призма – 93 у Бечеју, Герберових 8, најкасније до 10. новембра 2020. године. Најбоље радове награђујемо ваучером Књижаре Призма – 93.

Додела награда  17. новембра, на Дан еколошких покрета.

Категорије за награђивање:

предшколска установа -ликовни радови: колективни рад, индивидуални рад – по три награде

основна школа од 1. – 4. разреда ликовни радови: колективни рад, индивидуални рад – по три награде

основна школа од 1 – 4 разреда литерарни радови: индивидуални рад – по три награде на српском и мађарском језику

основна школа од 5 – 8. разреда ликовни радови: – индивидуални рад – – по три награде на српском и мађарском језику

НАГРАДЕ:

  1. награда – ваучер у вредности 2.000,00 динара
  2. награда – ваучер у вредности 1.500,00 динара
  3. награда – ваучер у вредности 1.000,00 динара

Свака установа, учесник конкурса добија за своју библиотеку по једну књигу „Да ли ме чујете?“  и „Наша кућа гори“ , младе активисткиње Грете Тунберг.

Иницијатор конкурса- КЊИЖАРА ПРИЗМА – 93 Бечеј, иначе дугогодишњи спонзор Нај Дечије недеље и спонзор многобројних манифестеција за децу

Партнерска организација-Удружење Грађана Екобечеј, 17.новембра на Дан еколошких покрета, обележава 10 година активизма.

Додатне информације на  prizma@stcable.net  или  ekobecej@gmail.com