Додела помоћи за набавку грађевинског материјала за породице са избегличким статусом

У оквиру Регионалног стамбеног програма (Потпројекат 5), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица донела је одлуку да 9 породица добију помоћ у износу од најмање 4.500 евра до највише 9.000 евра за куповину грађевинског материјала за довршавање стамбених објеката. Ова донација односила се углавном на оне кориснике овог програма за које је од почетка реализације овог пројекта (2018.године) утврђено да задовољавају услове и да се налазе на листи корисника којима може бити одобрена ова помоћ. Сви корисници програма рангирани су по бодовима у односу на углавном утврђен социјално/економски статус, број чланова породице, стање објекта који поседују и према другим критеријумима.

Ова средства додељују се искључиво за куповину грађевинског материјала за завршетак стамбених објеката и то за лица која су још увек у активном избегличком статусу а живе и имају пребивалиште на територији општине Бечеј и чији објекат у личном власништву се налази такође на територији општине Бечеј. Радови за које могу бити употребљена срества за набавку грађевинског материјала су све од класичне градње и реконструкције објекта до изградње водоводног или канализационог система, изолације објеката, опреме објеката за становање и сл. Тачније све оно што је неопходно да би се објекат привео у стање да се користи за становање.

Уговори се потписују са Јединицом за управљање пројектима у јавном сектору Београд и са Комесаријатом за избеглице који регулишу права и обавезе свих корисника.

Право на помоћ у оквиру овог програма имају лица која су услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године стекла статус избеглица у републици Србији.