Сервис

Додељен уговор за чишћење канала

На сају јавних набавки објављена је и Одлука о додели посла чишћења канала у Бечеју. Уговор је према одлуци Комисије додељен предузећу ДТД ВД Средња Бачка доо Бечеј а вредност уговора без ПДВ је 12.497.116,63 тј. 14.996.539,96 (са ПДВ). У документацији се наводи да је био само један понуђач. Као подизвођач наводи се „Imperial buildings“ из Новог Сада. Рок за извођење радове је 30 дана.