Економија

Додељен уговор за уклањање депоније у Милешеву

За најављено уклањање дивље депоније у Милешеву на сајту јавних набавки објављена је одлука о додели уговора о избору извођача и цене радова. Вредност уговора је 44.980,63 (без ПДВ) или 53.977,75 (са ПДВ).

Према објављеној одлуци посао уклањања дивље депоније у Милешеву је додељен групи понуђача коју чине „Imperial buildings“ из Новог Сада и „Потисје-Бечеј“ доо.

За уклањање дивље депоније пријавила су се још два понуђача која би тај посао урадила за мање новца: Група понуђача „CD HIS“ из Ниша и „Mlamarmo“ и „Džimi commerce“ из Пригревице који су понудили знатно ниже цене али је Општина Бечеј као наручилац од свих понуђача затражила доказе о испуњеност одређених услова које друга два предузећа нису имала.

У документацији јавне набавке наводи се да је запремнина дивље депоније у Милешеву 23.212,50 м3. У предмеру радова је предвиђено да се на градску депонију „Ботра“ у Бечеју депонује 29.015,63 тоне смећа (приликом утовара и превоза говори се о истој цифри, али у кубним метрима). Оно што је такође стоји у једној од допуна материјала је да је омогућена и испорука отпада на друге депоније осим Ботре.

Рок за извођење радова је 60 дана.