Óbecse

Egyelőre nem kell fizetni a meg sem épült Tisza-hídért

A Gazdasági Fellebviteli Bíróság jogerős ítélete ellenére egyelőre mégsem kell Óbecsének és Törökbecsének 60 millió dinárt fizetnie a tartományi kormánytól felvett, de vissza nem fizetett kölcsön miatt. Az ügyben fordulatot a Legfelsőbb Semmitőszék határozata hozott.
A Gazdasági Fellebviteli Bíróság tavalyi ítélete szerint Óbecse és Törökbecse önkormányzatának azért kellett volna összesen közel 60 millió dinárt visszautalnia a tartományi pénzügyi titkárságnak, mert nem fizették vissza a 2002-ben felvett 18 millió dináros hitelt. Erre a pénzre azért lett volna szükség, hogy a németországi Vilshhofen városától ajándékba kapott hidat, amely Óbecsét és Törökbecsét kötötte volna össze, szét tudják szerelni és Óbecsére tudják szállítani. A híd azonban soha nem épült meg ezen a helyen, és 2004-ben Óbecse, Törökbecse, Ada és Csóka vezetői úgy állapodtak meg, hogy a híd e két utóbbi községet köti össze. A hidat, amely végül Ada és Padé között íveli át a Tiszát, 2010 végén adták át a forgalomnak. Ugyanebben az évben a tartományi pénzügyi titkárság a vissza nem fizetett kölcsön miatt pert indított az óbecsei önkormányzat és az azóta megszűnt óbecsei Építésügyi Igazgatóság mint egyetemleges adós ellen – ebben az eljárásban hozott tavaly januárban ítéletet a Gazdasági Fellebviteli Bíróság.
Az óbecsei önkormányzat felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a jogerős ítélet ellen, és június 24-én kézhez is kapta a Legfelsőbb Semmitőszék határozatát az ítélet eltörléséről, így az ügyet első fokon újratárgyalják. Az óbecsei önkormányzat tavaly megállapodást kötött a tartományi kormánnyal az adósság kifizetésének az ütemezéséről, eszerint az összeg egy részét június 30-áig kellett befizetni, és Óbecse ennek a kötelességének részben eleget is tett, de mivel megszűnt a megfizettetés jogalapja, az önkormányzat nem fizeti be a hátramaradt összeget. Miután az eljárás ismét az óbecsei bíróságra kerül, az önkormányzatban abban bíznak, hogy ezúttal az ő javukra születik majd döntés, mivel a Legfelsőbb Semmitőszék indoklása szerint korábban hibás tényállásra alapozták az eljárást – ennek alapján kellett volna Óbecsének 40, Törökbecsének pedig 20 millió dinárt fizetnie a tartományi kormánynak.

F.R.