Друштво

Економско-трговинска школа: Завршени радови на реконструкцији учионица

У Економско трговинској школи завршени су радови на реконструкцији учионица у дела таванског простора као и кречење и уређење ходника и појединих учионица у приземљу.

Да подсетимо, у питању су били радови на санацији дела објекта на спрату као и кречење и уређење ходника у приземљу. Радови у приземљу школе су финансирани из сопствених прихода школе и за то је скупљено око 660.000 динара. Зграда Економско-трговинске школе је једна од најстаријих зграда у граду, зидови су прилично влажни због подземних вода и санирање и кречење простора у приземљу потребно је радити прилично често. За неку већу реконструкцију зграде и озбиљније захвате извлачења влаге биће потребно много више средстава јер тај проблем је рак рана за обе институције, школе и Градског позоришта, које се налазе у истој згради. На ову озбиљнију и вероватно веома скупу реконструкцију чека се већ деценијама. На жалост, за овако велике подухвате ни локална самоуправа нема довољно средстава да самостално то финансира и у наредном периоду биће неопходне да се учине напори и локалне самоуправе и саме школе и позоришта и конкурише код виших нивоа власти или за неку већу донацију из неких других извора. Током овог зимског распуста су у школи рађени и радови на санацији топловодне мреже. Зграда Економско-трговинске школе део је комплекса који је повезан са Градским позориштем Бечеј што додатно отежава конкурисање за средства јер се конкурише на различите адресе код виших нивоа власти. Поједини делови овог комплекса могу бити санирани само ако се раде реконструкције и захвати у обе ове институције. И Градско позориште и ЕТШ ипак редовно покушавају да пронађу средства и самостално пишу пројекте и конкуришу сваке године код виших нивоа власти и код других донатора.

Но, крајем ове јесени локална самоуправа је након последњег, трећег, ребаланса ипак одвојила средства у износу од 5.8 милиона да се уради санација и детаљније сређивање четири учионице на спрату школе. Осим кречења у овим учионицама урађени су и обновљени подови, постављена је нова електро инсталација и урађена санација дела плафона као и делимична реконструкција таванског простора у делу који се налази изнад тих учионица.