Óbecse

Éljenek a panasszal való jogukkal a páciensek!

Az óbecsei betegjogi tanácsadó szerint sok beteg nem ismeri a jogait, azok közül pedig, akik ismerik, kevesen tesznek hivatalosan is panaszt az esetleges jogsértés miatt 

Csaknem tíz évvel ezelőtt, 2013 novemberében lépett életbe A betegek jogairól szóló törvény, azóta az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciensek jogvédelmét, illetve tanácsadását végző szolgálat az önkormányzatok kereteiben működik, okleveles jogász végzettségű betegjogi tanácsadó foglalkoztatásával. A helyzet mégis az, hogy bár a várótermekben és a világhálón a páciensek gyakran panaszkodnak az egészségügyi ellátás során elszenvedett esetleges jogsértésekre vagy az orvosok, ápolók hozzáállására, a páciensek közül csak nagyon kevesen fordulnak pana-szukkal ahhoz, aki ebben valóban illetékes: a községi betegjogi tanácsadóhoz.

Szmieskó Karolina két éve, 2021 júniusától látja el ezt a feladatot az óbecsei önkormányzatban, vele beszélgettünk az eddigi tapasztalatairól.

– A páciensek gyakran panaszkodnak, de a panasz jogával ritkán élnek. Tavaly hányan fordultak Önhöz?

– A páciensek jogairól szóló törvény értelmében az a páciens, aki úgy véli, hogy megsértették az egészség-védelemhez való jogát vagy az egészségügyi dolgozó, illetve az egészségügyi munkatárs eljárásával megsértette valamely jogát az egészség-védelem területén, jogosult panaszt tenni a munkafolyamatot irányító egészségügyi dolgozónál vagy az egészség-ügyi intézmény igazgatójánál, illetve a magánpraxis alapítójánál vagy a páciensek jogvédelmével megbízott tanácsadónál. A tavalyi év folyamán négy, jogi szempontból érvényes panasz érkezett hozzám. Ez a szám lehetne több is, de sokan névtelenek szeretnének maradni, viszont a törvény erre nem ad lehetőséget. Van, hogy eljönnek, elmondják a páciensek a gondjukat, de ha nem adják hozzá a nevüket és az aláírásukat, akkor nem tudunk eljárni az ügyben. Negyedévente, félévente és évente a törvény alapján köteles vagyok jelentést írni a községi egészségügyi tanácsnak, és havonta jelentést kell írnom az óbecsei Egészségház igazgatójának is. Ha többen panaszkodnak ugyanarra a problémára, ilyenkor azt megjegyzésként leírhatom és felhívhatom a figyelmet ezekre az esetekre is.

–A 19 betegjog közül melyik jogok sérülnek a leggyakrabban, és Önt milyen problémákkal keresik meg?

–Legtöbbször a minőségi egészségügyi ellátáshoz való joggal kapcsolatban fordulnak hozzám, ami több részből áll, és magába foglalja nemcsak az egészségügyi szolgáltatás megfelelő szintjéhez való jogot, hanem a pácienssel szembeni emberséges viszonyt is, többek között a kedvességet és a tiszteletet. Az utóbbi időben legtöbbször az egészségügyi dolgozók kedvességére panaszkodtak a páciensek. Ez a legnehezebben bizonyítható, azonban segít az ügyben, ha ugyanazzal a problémával kapcsolatban több hivatalos panasz is érkezik hozzám. Az egészségügyi ellátás igénybevétele során felmerülő problémák java része nem is sorolható a jogsértés kategóriájába. Leggyakrabban félreértésből adódnak ezek a dolgok, és az egész-ségügyi intézményen belül sok esetben orvosolhatók is.

–Milyen módon tehetnek Önnél panaszt: lehet-e szóban vagy írásban kötelező megtenni?

–A törvény értelmében a panaszt írásban vagy szóban, jegyzőkönyvbe foglalva kell megtenni. Mindkét esetben a páciensnek a panaszt saját kezűleg alá kell írnia. Lehetséges postai úton, illetve emailben, szkennelt aláírással is panaszt tenni.

–Mi az Önhöz benyújtott panasz további sorsa?

–A törvény értelmében az én hatásköröm megállapítani, hogy a panaszban elhangzó állítások megalapozottak vagy sem. Ez a panaszban szereplő állításokkal kapcsolatos összes fontos körülmény és tény megállapításával történik, amit utána egy jelentésben foglalok össze  és ezt küldöm ki a páciensnek, az egészségügyi intézmény igazgatójának, valamint a szervezeti egység vezetőjének. Sokan azt gondolják, hogy szankcionálni fogok, de a törvény értelmében nekem nincs jogom senkit sem megbüntetni. Arra van jogom, hogy rámutassak az egészségügyi intézményekben fellelhető hiányosságokra, és amennyiben a panasz megalapozott, tájékoztatást kérjek az egészségügyi intézmény igazgatójától a panasszal kapcsolatos intézkedésekről. Ha a törvényben szereplő határidőn belül nem kapok választ az egészségügyi intézmény igazgatójától, abban az esetben köteles vagyok értesíteni az illetékes egészségügyi felügyelőséget, ami Óbecse község esetében az Egészségügyi Minisztérium Újvidéki Egész-ségügyi Felügyelőségi Részlege.

–Mit tehet a páciens, ha elégedetlen az eredménnyel?

–Amennyiben a páciens elégedetlen az eredménnyel, fordulhat a községi egészségügyi tanácshoz, az illetékes egészségügyi felügyelőséghez, illetve azon betegbiztosítási szervezet illetékes szervéhez, ahol a páciensre biztosítást kötöttek.

–Önnek közvetítő szerepe van a páciens és az egészségügyi intézmények között. Ez mennyire eredményes?

–Sokszor érvényesül ez a közvetítői szerep, hiszen vannak olyan problémák, amelyek gyorsan, akár néhány telefonhívás útján is rendezhetők.

–Olyan is van, hogy valaki azért áll el a panasztól, mert Ön nem jogosult büntetést kiszabni. Mégis milyen esetben szabható ki büntetés?

–A páciensek jogairól szóló törvény írja elő, hogy a különböző szabálysértések milyen pénzbeli bírságot vonhatnak maguk után. Egészség-ügyi intézmények esetében a büntetés 300 ezer és egymillió dinár között van, az egészségügyi dolgozók esetében pedig általában 10-50 ezer dinár. De ez szabálysértési bírósági eljárással jár, nem a páciensek jogvédelmével megbízott tanácsadó hatásköre.

–Gyakran valószínűleg az is megoldaná gyorsan, akár helyben a helyzetet, ha a polgárok tisztában lennének a jogaikkal.

–Igen, nagyon fontos, hogy a páciensek tisztában legyenek a jogaikkal, például, hogy milyen esetben és kinél van joguk panaszt tenni vagy kitől kérhetnek tanácsot. Óbecse községben a páciensek jogvédelmével megbízott tanácsadó elérhetősége ki van függesztve a gyógyszertárak, az egészségház, illetve a magánpraxisok várótermeinek a falára, pontos címmel, telefonszámmal és email címmel, de ezek az adatok megta-lálhatóak a község és az Egészségház hivatalos honlapján is.

–A törvény egyaránt vonatkozik az állami egészségügyi és a magánintézményekre is?

–Igen, sőt még az állami és a magángyógyszertárakra is.

–Pontosan milyen „megol-datlan egészségügyi ellátás” esetén és hogyan lehet azzal a joggal élni, hogy a páciensnek megtérítse a Köztársasági Betegbiztosítási Alap a magánorvosi szolgáltatás költségeit?

–Akkor van erre lehetőség, ha az illetékes állami egészségügyi intézménynek nincs lehetősége időpontot adni 30 napon belül a szakorvosi vizsgálat elvégzésére, illetve a diagnózis felállítására. Ez alól kivételt képeznek azok a vizsgálatok, amelyekre várólista van. Ahhoz, hogy a magánpraxisok szolgáltatásai megtérítésre kerüljenek a Köztársasági Betegbiztosítási Alapnál, először is egy igazolást kell kérni az egészségügyi intézménytől, miszerint 30 napon belül nem tud időpontot adni. Miután ezt az igazolást megkapta a páciens és magánúton veszi igénybe ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat, akkor igényelheti e költségek megtérítését a Köztársasági Betegbiztosítási Alapnál. Ha igazolás nélkül megy a magánrendelőbe, nem fog tudni élni ezzel a jogával.

–Óbecsén az utóbbi időben sokan panaszkodtak az egészségház egyik nőgyógyászának a gorombasága és tiszteletlensége miatt. Az érintett szakorvos, S.M. azt állította, ellene hivatalosan senki nem tett panaszt. Önnél jelentkezett valaki ez ügyben?

–A 2021-es évben egy hivatalos panasz érkezett a fent említett orvosra. A panaszt megalapozottnak találtam és értesítettem az Egészségügyi Minisztérium Újvidéki Egészségügyi Felügyelőségi Részlegét is róla. A panaszszal kapcsolatos további eljárás részleteiről nem kaptam hivatalos értesítést, mivel az már nem az én hatásköröm alá tartozik.

–Valószínűleg a felügyelőség hatáskörébe tartozó eljárás nem volt eredményes, mert a nőgyógyásszal kapcsolatosan továbbra is sok a panasz a közösségi hálón, sőt petíciót is indítottak ellene. Ön mit javasol a pácienseknek?

–Azt javaslom a pácienseknek, hogy éljenek a panaszhoz való jogukkal és forduljanak páciensek jogvédelmével megbízott tanácsadó intézményéhez bizalommal.

–Mikor és hol kereshetik fel Önt?

–Munkanapokon 8 és 14 óra között a községháza 4-es számú irodájában személyesen, a 064/82-83-872-es telefonszámon, illetve a karolina.smiesko@becej.rs e-mail címen várom a páciensek jelent-kezését.

F.R.