Економија

МК ГРУПА: Основан огранак синдиката „Независност“

Постојање и рад синдиката у оквиру било које приватне компаније је у Србији веома велика реткост.У Бечеју је почетком јуна одржана оснивачка седница синдиката Независност код послодавца CARNEX СТОЧАРСТВО д.о.о. БечејТоком априла и маја месеца ове године, запослени у друштву су потписали значајан број приступница нашег синдиката, након чега су у свим организационим деловима друштва спроведени избори, на којима су изабрани органи синдиката у овом поверништву.

За главног повереника изабран је Томислав Косовић, Радмила Вујновић за заменицу главног повереника и Милица Бурда за секретарку Одбора. Такође, конституисан је Надзорни одбор и за председницу Надзорног одбора је изабрана Светлана Димитријевић.

Активан допринос у раду седнице испред Гранског синдиката пољопривреде и прерађивачке индустрије „Независност“ (ГС ППИ НЕЗАВИСНОСТ), којем ово поверништву иначе припада, дао је заменик председника ГС ППИ НЕЗАВИСНОСТ Милојица Живковић. Осим избора руководства синдиката на састанку су усвојени одговарајући акти, а у наредном периоду ће се предузети све активности на успостављању и развијању дијалога са послодавцем.

Иначе, да подсетимо Компанија Carnex од 2011 године послује у саставу MK Group као и ПИК Бечеј и један је од најзначајнијих брендова на тржишту. Компанија МК Група, са чланицама Carnex и Пик Бечеј, у оквиру које послује Flora Foods, добитник је и признања за континуирано донирање хране за најугроженије становништво, значајан допринос борби против сиромаштва и допринос остваривању циљева одрживог развоја. Признање за једног од најважнијих донатора хране у нашој земљи додељено је у оквиру ЦСР форума који је организовао Форум за одговорно пословање уз подршку USAID.