Frontális oktatás helyett határon átívelő virtuális órák

Az óbecsei Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanulói egy eTwinning-projekt keretében dolgoznak együtt egy nyíregyházi iskolával

Galgó Ferenci Andrea

Az iskolában megvalósuló projektek mellett hasznos lehet „kilépni” a tantermekből, sőt még az országból is, még ha csak gondolatban, illetve virtuálisan is történik mindez. A projektoktatásban a motiváció belülről ered.

Fontos motiváció az, ha a tanulók az iskola keretén belül megismerkedhetnek más országokban élő kortársaikkal, akik ugyanolyan iskolába járnak, mint ők – ennek remek eszköze egy olyan virtuális projekt, amelyben minden tanuló részt vesz. Ilyen program a már majdnem 20 éve működő eTwinning Program, amely már a világ egyik legnagyobb online pedagógusközössége lett. Az eTwinning Program segíti az iskolák, pedagógusok, diákok közötti nemzeti és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, együttműködésüket a digitális pedagógia eszközeivel támogatja. Ehhez a Szerbiában is elérhető eTwinning platform biztosítja azt a teret, amely közös munkafelületet kínál a pedagógiai és szaktantárgyi projektek gyakorlati megvalósításához. Az eTwinning projektek tehát olyan virtuális projektek, amelyeken keresztül az osztályteremi témák különböző témaköreit dolgozzák fel. Az eTwinning projektek életkorokhoz, témákhoz és az osztály igényeihez alakíthatók, és lehetővé tesztik a tantárgyközi kompetenciák fejlesztését.

Egy ilyen eTwinning projekt megvalósítása van folyamatban az óbecsei Közgazdasági-kereskedelmi Iskola másodikos pénzügyiszámviteli technikusai és a Nyíregyházi Sz C Széchenyi István Technikum és Kollégium első éves gazdálkodási és menedzsmentpénzügyi és számviteli ügyintéző szakra járó tanulói részvételével. Ez a projekt a Magyarországon és Szerbiában alkalmazott fizetőeszközök megismerését célozza meg, a digitális eszközök korlátlan használatával, azaz játékokkal, kisfilmek szerkesztésével, kvízekkel, elektronikus kommunikációval.

Radványiné Onder Éva a projektet megvalósító nyíregyházi iskolában tanít pénzügyet, valamint gazdasági és jogi ismereteket.

ETwinningelés a tanteremben

A 9. évfolyamos tanulók nagy érdeklődéssel vetették bele magukat a munkába. Ezzel a projekttel lehetőség nyílik egymás megismerésére, társas, digitális és problémamegoldó kompetenciák fejlesztésére amellett, hogy mindkét csoportban megismerik azokat a bankjegyeket, amelyet nap mint nap használnak. A partnerségi kapcsolat egy fontos dolog, mert a Covid alatti elszigetelődés után most lehetőség van újra utazni, szomszédos országok kultúráját megismerni. A jövőben szeretnénk személyesen is találkozni, megismerni a partneriskola oktatási rendszerét, jó gyakorlatokat tanulni egymástól és megismerni a fizetőeszközöket, az általános műveltséget növelni – mondta a tanárnő.

Galgó Ferenci Andrea, a projekt óbecsei koordinátora májusban Budapesten vett részt egy eTwinninget népszerűsítő képzésen, ott ismerkedett meg Kissné Sinka Évával, a nyíregyházi iskola tanárával.

Kissné Sinka Éva már eTwinning nagykövet címet visel, vagyis sok ilyen projektben vett részt. Együtt körvonalaztuk az iskoláink lehetőségeit. A tanulók számára mindenképp motiváló, ha kilépünk a megszokott keretekből a tanórán. Új módszereket tanulnak, új ismeretekkel gazdagodnak. Mi a szakmánkra koncentrálunk a projektben, de úgy tudom, az óbecsei Gimnázium tanulói is eTwinningeznek, náluk a nyelvtanulás a kiindulópont. A mi projektünk végterméke egy elektronikus újság lesz, amit a projekt során megszerzett tudásunkkal felvértezve készítünk el közösen a nyíregyházi kollégákkal és diákokkal. A horizontális oktatásnak itt tehát nagy jelentősége van – osztotta meg tapasztalatait a Közgazdasági-kereskedelmi Iskola szaktanára.

A diákok már több eTwinning találkozón vannak túl. Kalapos Kitti péterrévei diáklány Óbecsén tanul, szereti ezt az alternatív tanulási formát.

Nekem nagyon tetszik a projekt, mert igy megismerhetjük a magyarországi szaktársainkat, és megtudhatjuk azt is, hogy ők mit és hogyan tanulnak. Személy szerint érdekesnek tartom az eTwinninges órákat, ilyenkor érdekes témákat dolgozunk fel, és ezeket interneten, webkamera segítségével mutatjuk be egymásnak. Néha úgy érzem, többet is kommunikálhatnánk, és ez mindkét oldal irányában érvényes – nyilatkozta Kitti. E projekt nyelve a magyar a benne résztvevő tanulók közös nyelve miatt, de az eTwinning az EU bármely nyelvén megvalósítható és dokumen-tálható. Nyelvtanulás, idegennyelvi kommunikáció szempontjából is fontos lehet egy-egy ilyen projekt, de mindenképp alapjául szolgálhat a további személyes találkozók megteremtésének is.

F.R