Економија

Општина Бечеј: Завршен први круг давање у закуп пољопривредног земљишта

Општина Бечеј је расписала у претходном периоду од две недеље први круг надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта које се налази у својини Републике Србије. Отварање понуда одржано је 9. новембра и наредне недеље биће објављен списак најповољнијих понуђача.

Ове године укупно је дато на надметање 90,3894 ха земљишта. Највише парцела на понуди било је у атару Бачког Петровог села и то 22, у Бечеју је у понуди била 21 парцела, у Милешеву 9, у Бачком Градишту 6 а у Радичевићу 2 парцеле – укупно 56.

Категорисано у питању су углавном њиве прве, друге и треће класе, мање ливаде и пашњаци и један рибњак.