Грађани бирају своје приоритете

Већ неколико година уназад Бечејско удружењење младих у сарадњи са представницима локалне самоуправе и Канцеларијом за младе општине Бечеј организују акцију „Буџет по мери грађана – И ти се питаш!“.

Ко и претходних година средства за приоритете у месним заједницима у општини Бечеј из локалног буџета биће издвојено од 50 до 100 милиона динара у зависности од буџетског плана који још увек није направљен и биће позната цифра у наредних месец дана.

Грађани ће и ове године имати прилике да предложе своје приоритете на стандардне начине као и претходних године, гласањем за приоритете онлајн али и да поразговарају са надлежнима у општини током организованих јавних округлих столова у свакој месној заједници уз присутво представницика локалне самоуправе, КЗМ-а и БУМ-а.

Акција се стандардно спроводи у више фаза: најпре у форми организације округлих столова и разговора о буџетским приоритетима у Месним заједницама општине са којом паралелно тече и прикупљање буџетских предлога од стране грађана путем онлајн форме, затим следи обрада прикупљених предлога и на крају гласање за приоритете путем онлајн форме и у Месним заједницама уживо. Циклус се заврштава презентацијом резултата грађанима бечејске општине и на крају се отвара могућност да грађани и сами интервенишу на коначном доношењу одлуке о приоритетима на јавној расправа о буџету општине за наредну годину.
Ова акција од самог почетка замишљена је као средство да се подигне степен транспарентности јавне администрације и ефикасност у потрошњи јавног новца, доприноси већем укључивању грађана у јавни живот, доношење одлука, расподелу и надзор над јавним фондовима, утиче на већи степен поверења између грађана и власти, едукује грађане кроз стицање нових знања и вештина.
Тренутно је у фази обрада прикупљених предлога са јавних округлих столова и састанака по МЗ. Током претходне две недеље одржани су ови скупови у свим месним заједницама на територији општине.

Прикупљање приоритета онлајн трајало је до понедељка 25. октобра сајту participativni-budzet.rs. Гласање је предвиђено да се одржи 13. и 14. новембра.

Када су у питању градске месне заједнице, како се показало претходних година, Прва и Друга месна заједница имају највећи број предложених приоритета јер су у питању најчешће и проблеми који се тичу свих грађана општине Бечеј. У ове две МЗ смештени су скоро сви објекти, институције, установе и саобраћајнице које су од есенцијалне важности за цео град па је тако природно да и проблема има највише, осим тога у ове две МЗ живи и највећи број становника града.

На састанку у Првој месној заједници грађани су предлага-ли следеће приоритете: асфалтирање улице Војвођанских бригада, постављање бар једног дечијег игралишта које ће бити при-лагођено за децу са инвалидитетом, решавање проблема великог броја паса луталица, санирање саобраћајнице и окружења улице Милоша Црњанског у оном делу код Горанског парка, детаљна реконструкција улица Герберових и Соње Маринковић, расвета у насељу Вељка Влаховића. Добар део ових побројаних приоритета понављају се из године у годину јер још нису дошли на ред.

У Другој месној заједници одржан је јавни састанак којем су углавном присуствовали чланови Савета. Предлози за приоритете са подручја ове МЗ били су решавање непрегледних раскрсница, реконструкције лоших тротоара, решавање проблема неадекватних капацитета азила за псе, недостатак довољног броја дечијих игралишта. Председник општине Драган Тошић је у разговору са члановима Севета обећао и решавање проблема реконструкције зграде „Партизана“ како за сам овај објекат тако и за околни простор и целокупно окружење у Зеленој улици.

У Трећој МЗ, Ново Село, највећи проблем за грађане је и даље велик број неасфалтираних улица јер осим оних које су тзв „главни путеви“ и оних улица које су негде у близини центра овог дела града већина улица је и даље неасфалирана или су коловози у веома лошем стању. Грађани Новог Села тражили су од локалне самоуправе да се у приоритете уброје и бициклистичке стазе, нове и санирање оних који већ постоје, изградња кружног тока саобраћаја код гробља, санирање и реконструкција јавне расвете на улазу у Ново Село из свих праваца. Ипак као највећи приоритет је издвојен проблем канализације и ширење канализационе мреже. Са грађанима су о могућностима буџетског финансирања пројеката и приоритета разговарали Драган Ковачев, члан Општинског већа и Даниела Дорословачки, начелница урбанизма пре свега због тога што је у овом делу грана и најпроблеметичнија градска инфраструктура. Када је у питању изградња канализације у Новом Селу Даниела Дорословачки је рекла грађанима да ће ти проблеми ускоро бити решени јер је Бечеј у последњих годину дана од Владе Републике Србије добио средства за реализацију комплетне реконструкције канализационе мреже у општини. То ће бити пројекат великих размера и трајаће сигурно неколико година али ће проблем канализације у општини потпуно решен. Тренутно је овај пројекат у фази прикупљања документације. Кружни ток који је био на листи и претходне године за сада је у фази израде пројектно техничке документације али у овом моменту постоје и одређене препреке за реализацију пре свега због договора са Железницом Србије јер један део ове саобраћајнице обухватио би део који иде преко некадашње пруге која је затворена.

У Бачком Петровом Селу су такође грађани на јавном округлом столу о приоритетима апострофирали проблем неасфалтираних улица, реконструкцију и изградњу паркинга у центру села, уређење појединих улица, уређење тротоара у центру села око установа, изградња спортске хале, изградња свлачионица са купатилом на Рукометном терену, уклањање депоније на молском путу. И у Петровом Селу било је речи о канализационој мрежи која ће бити реализована кроз већ поменути велики пројекат реконструкције у целој општини. Дане Мандић, члан Општинског већа који је присуствовао састанку грађана овом приликом је рекао да поред наведених приоритета који су и сами грађани препознали један од општинских приоритета јесте и уређење обале Тисе код села и уређење шеталишта поред реке као и спортске и културне инфраструктуре за младе у селу.

У Бачком Градишту на јавном округлом столу о приоритетима грађани су представнике општине Бечеј упознали са постојећим проблемима у селу. Један део преоблема који су грађани апострофирали је везан за изглед и саобраћајну инфраструктуру у центру села, коловозе и пешачке стазе потребно је реконструисати и уредити, обновити мобилијар. Мештани села имају проблем и са великим бројем паса луталица. Дивља депонија, расвета у селу, запуштени тротоари и у самом центру око установа, неприступачност за старије и особе са инвалидитетом су такође приоритети који су наведени у разговору. Драган Ковачев, члан Општинског већа је присуствовао састанку и рекао да је ово сад већ рутина када се формира буџет за следећи годину и свакако ће приоритети који су мештани Бачког Градишта побројали на састанку бити колико је могуће и реално уврштени у буџетски план за ову или неке наредне године.

У Радичевићу је такође био одржан разговор са мештанима у просторијама библиотеке којем је присуствовао и председник општине Драган Тошић. Мештани овог села су навели само неке проблеме за које сматрају да су приоритет за решавање у селу, најпре решавање проблема паса луталица и велики нерешени проблем депоније и сточног гробља. Поред претходно наведених проблема у Радичевићу сматрају да би им у селу био неопходан и опремљен и уређен простор за окупљање омладине као и уређење спортске инфраструктуре, терена и пратећих објеката. На састанку се причало и о безбедности саобраћаја посебно на решавање проблема са дуплом кривином на путу за село из Бечеја и о очекивањима које у селу имају од брзе саобраћајнице која ће ускоро почети да се гради и која ће за село значити својеврсни препород али се очекује и да ће морати да се мења и начин на који ће се из села излазити на тај пут што претпоставља и изградњу евентуално неког кружног тока на изласку из села. Радови на овој саобраћајници према речима председника општине Драгана Тошића требало би да почну негде у априлу следећа године.

Мештани Милешева су међу првима ове године организовали јавни округли сто о приоритетима у селу. Ове године су у потпуности реализована два приоритета која су била на врху прошлогодишњих захтева а то су уклањање депоније на уласку у Дрљан и реконструкција и отварање школе у Милешеву. Сада су постављени нови приоритети и то је пре свега саобраћајна инфрастртуктура важна за село, конкретније пут за село из Бечеја. Поред овог остали приоритети које су мештани навели су и уређење Дома културе, повезивање Милешева и Дрљана бициклистичком стазом, уређење стазе око амбуланте, постављање клупа између два насеља и тротоара на том путу са адекватном расветом. Пољопривредницима су потребна још два отресишта а мештани су изразили и жељу да се посади још садница, дрвећа и да се село додатно озелени.

У Пољаници, најмањем селу у општини Бечеј, одржан је први јавни округли сто ове године. Иако Пољаница нема много становника и ово село има своје проблеме и приоритете за решавање. И даље је пут за Пољаницу из Бечеја први и најпречи приоритет за мештане. Председник општине Бечеј, Драган Тошић, који је присуствовао састанку рекао је мештанима да се планира да се овај пут пренесе у надлежности ЈП „Путеви Србије“ јер је за општински буџет одржавање овог пута нереантабилоно. Према његовим речима ЈП „Путеви Србије“ старало би се о овом путу адекватније јер имају на располагању више средстава а до тада је обећао да ће општина Бечеј радити повремену поправку пута и насипање и санирање ударних рупа док се то не реши. Решење о пребацивање пољаничког пута у надлежност ЈП „Путева Србије“ је према његовом мишљењу дугорочније решење. Проблем са годишњим одржавањем пута је проблематичан јер се асфалт брзо уништи због фреквенције пољопривредних камиона и машина тим путем. Грађани су поред овог издвојили и проблем водоснабдевања у селу који се из године у годину погоршава као и да је неопходно санирање постојеће дивље депоније код села.

фото: Мој Бечеј