ЈП „Топлана“: Шанса једино у обновљивим изворима енергије

На 15. седници СО Бечеј потврђен је још један мандат директору ЈП „Топлана“ Дејану Вуковићу. Тим поводом разговарали смо са њим о томе како је ово предузеће пословало у претходне 4 године, какви су планови за следећи период али и о новој грејној сезони, пројектима за санацију мреже, развојним пројектима за унапређења даљинског грејања у нашој општини и др.

„Протекли мандат који је трајао од 2017. до 2021. године протекао је у решавању неколико кључних проблема са којима се ЈП Топлана Бечеј суочавала протеклих 13 година. Пре свега највише се радило на томе да у техничком смислу систем даљинског грејања функционише беспрекорно, што се и потврдило у претходном периоду. И поред дотрајале мреже и старог котловског постројења, застоји у раду даљинског грејања су били минимални. Пре свега захваљујући доброј припреми за грејне сезоне и правовременим реакцијама техничке службе у случајевима хаварија на мрежи и застојима у раду котловског постројења. Следећи изазов је био одржати ликвидност и функционалност предузећа оптерећеног великим дуговањима према ЈП Србијагас. Дуговања која су ранијих година износила скоро 200 милиона динара сада су на нивоу од 40 милиона динара. И то око 13 милиона за текуће обавезе и 27 милиона за дуговање из предходног периода које је настало пре 10 и више година. Поред руководства топлане велику заслугу за смањење дуга има и локална самоуправа на челу са председником Драганом Тошићем. Поред горе наведеног веома битан фактор за будућност рада даљинског система грејања је и очување конзума у веома неповољном амбијенту где се број корисника који се искључио са мреже броји у неколико десетина у протекле четири године. И поред велике конкуренције у виду гаса и електричне енергије ЈП Топлана је успела да сачува гро конзума који чини одличну основу за даље развијање система.
У наредне четири године радићемо на томе да топлана и даље своју основну функцију, а то је грејање корисника, обавља беспрекорно и са што мање застоја у раду. Такође у плану је и прелазак на обновљиве изворе енергије, који ће омогућити нижу цену грејања нашим корисницима, енергетску независност од увозних енергената, као и грејање које ће бити еколошки прихватљиво без загађења природне средине.“ – рекао нам је директор Вуковић о пословању предзећа.

Шта је тренутно приоритет када је квалитет дистрибуције топлотне енергије корисницима у питању?
„Приоритетни пројекти у наредном периоду највише се односе на реконструкцију дистрибутивне мреже, пројекти везани за квалитетнију припрему воде која се налази у систему, као и други пројекти који ће смањити губитке на самој мрежи а самим тим повећати ефикасност целог система.“

ЈП „Топлана“ је ових дана почела грејну сезону, какаво је садашње стање мреже и да ли ће због цене гаса на тржишту бити поскупљења?
„Даљински систем грејања је потпуно спреман за нову грејну сезону, отклоњене су највеће хаварије тако да је губитак воде значајно смањен и омогућава несметано функционисање система. Ремонти на котловском постројењу су такође завршени на време. Цена топлотне енергије се сигурно неће мењати до 31.12. ове године, а да ли ће доћи до поскупљења највише зависи од цене гаса од јануара месеца. Наша предвиђања су да промене цене неће бити до краја грејне сезоне.“

Који су су планови за неко евентуално увођење неког јефтинијег и ефикаснијег енерганта у систем даљинског грејања с обзиром на цене гаса?
„Коришћење геотермалне воде са извора Bč/h3 је велика шанса за Бечеј да добије јефтину и чисту енергију. На бушотини је изграђено постројење за дегазацију воде, тј издвајање гаса који у највећој мери чини метан и то 93%. На тај начин добија се вода која је пре свега безбедна за коришћење и са друге стране добија се гас који даље може да се користити за производњу електричне енергије на гасним моторима или за производњу топлотне енергије на котловима за гас. Топлана своју будућност види у преласку са гаса, сада једини енергент који се користи, на геотермалну енергију. У наредне четири године свим силама ћемо се трудити да се овај пројекат реализује и да се потенцијал бушотине максимално искористи.“