Економија

Хотел „Тиса Гарден“ градиће нови власник

У марту прошле године компанија “Кнежев група“ представила је своје планове за изградњу новог луксузног хотела на обали Тисе, на простору несуђеног хиподрома у непосредној близини Зеленог корзоа и шеталишта. Ова компанија је средином 2018. године купила парцелу на обали Тисе од Општине Бечеј са намером да изгради хотел и објекте за спа центар и рекреацију са доводом термалне воде из оближње бушотине. Драган Кнежев, власник ове компаније, образложио је тада своју намеру, разлоге и процену да уђе у једну овако велику инвестицију која ће знатно изменити како профил ове фирме тако у комплетан туристичко-економски профил општине Бечеј. Тада су постављени и временски рокови за завршетак изградње хотела: до краја прошле године требало је да буде завршен грађевински пројекат и да се прибаве сагласности и усаглашавања са ГУП-ом Бечеја. Изградња хотела требало је да почне ове године а за изградњу овакве величине објекта уз све пратеће интервенције на локацији требало би да буде довољно око годину и по дана. Било је предвиђено да се хотелски комплекс изгради за 3 године. Почетком ове године рок изградње продужен ја за још три године.

Након овогодишњег за привреду веома несигурног почетка године ова компанија је ипак одустала од изградње овог хотелског комплекса проценивши да у овом моменту оваква инвестиција не одговара плановима које компанија има и решила да прода и парцелу и већ израђен пројекат. Парцелу и пројекат купила је фирма „Duna improvеment“ регистрована у Бечеју са адресом у Змај Јовиној улици, основана у августу ове године која се према подацима у АПР-у бави трговином на велико. Власник фирме је Андраш Балинт из Мађарске.

Сада већ бивши власник парцеле и пројекта хотела Драган Кнежев нам је на наш упит да ли је продао парцелу и пројекат и под којим условима новом власнику одговорио:
„Плац за изградњу пројекта је заједно са идејним пројектом уступљен новом ивеститору уз надокнаду. Фирма Кнежев група је проценила да ће боље резултате постићи уколико настави да инвестира у пројекте који су уз области постојеће делатности. Нови инвеститор је преузео обавезу да инвестира у изградњу хотела у року уговореном са Општином Бечеј.“