Сервис

Извештај о безбедности саобраћаја општине Бечеј

Агенција за безбедност саобраћаја на свом сајту 14. јула 2021. године објавила извештај након урађене анализе стања безбедности саобраћаја за сваку локалну самоуправу (општину и град) укључујући и општину Бечеј.

Анализе су извршене на основу података о саобраћајним незгодама које су се догодиле у периоду од 2016. до 2020. године и резултата истраживања индикатора безбедности саобраћаја. Овај извештај садржи основне податке о стању безбедности саобраћаја на територији општине Бечеј. У извештају се налазе подаци о тренду који је успостављен у претходном петогодишњем периоду (2016-2020. година) када су у питању број саобраћајних незгода и број погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама на територији општине Бечеј. Извршена је анализа стања безбедности саобраћаја за различите категорије учесника у саобраћају.
Праћење апсолутних показатеља безбедности саобраћаја (број и последице саобраћајних незгода) представља један од најчешће коришћених елемената за праћење стања безбедности саобраћаја на одређеном подручју, планирање мера и активности и праћење ефеката примењених мера у односу на својство учешћа, категорију возила у којој су се налазили и старост учесника. За сваку од посматраних категорија учесника у саобраћају су приказани основни подаци о стању безбедности саобраћаја и околностима настанка саобраћајних незгода у којима су учествовали. У извештају су приказане и вредности основних индикатора безбедности саобраћаја за територију општине Бечеј.

Осим горе поменутих анализа, извештај садржи и податке о тренутном стању безбедности саобраћаја на територији општине Бечеј, у односу на циљеве дефинисане Националном стратегијом безбедности саобраћаја (за период 2016-2020. година).

Према овом извештају број погинулих пешака у неведеном периоду је 3, што чини 21% погинулих лица у саобраћајним незгодама (у Србији пешаци чине 26% свих погинулих лица). Број повређених пешака је 20, што чини 4% повређених лица у саобраћајним незгодама (у Србији пешаци чине 12% свих повређених лица у СН). Највише настрадалих пешака је међу лицима старости 46-64 година. Пешаци највише страдају у августу. У периоду од 2018. до 2020. године најчешћа група утицајних фактора настанка саобраћајних незгода са настрадалим пешацима је прекршај од стране возача, непромишљене радње.

Број погинулих бициклиста је 2, што чини 14% погинулих лица у саобраћајним незгодама (у Србији чине 8% свих погинулих лица у СН). Број повређених бициклиста је 107, што чини 21% повређених лица у саобраћајним незгодама (у Србији чине 8% свих повређених лица у саобраћајним незгодама). Највише настрадалих бициклиста је међу лицима старости 65+ година. Бициклисти највише страдају у августу. У периоду од 2018. до 2020. године у саобраћајним незгодама са учешћем бициклиста најчешће је одабрана група типова саобраћајних незгода са најмање два возила а најчешће незгоде били су при скретању или прелазак преко саобраћајнице. У периоду од 2018. до 2020. године најчешћа група утицајних фактора настанка саобраћајних незгода са настрадалим бициклистима је где се возач терети за непромишљене радње.

Догодило се укупно 521 саобраћајних незгода, од којих је 355 саобраћајних незгода са настрадалим лицима. У саобраћајним незгодама погинуло је 14 лица, док је теже и лакше повређено 501 лица. Успостављен је опадајући тренд броја погинулих и повређених лица. Погинуло је 3 пешака, што чини 21% од укупног броја погинулих лица у саобраћајним незгодама. У саобраћајним незгодама где је један од учесника био трактор, није погинуло ни једно лице. У саобраћајним незгодама где је један од учесника било теретно возило, погинуло је 3 лица, што чини 21% од укупног броја погинулих лица. У посматраном периоду повређено је 41 дете, док погинуле деце у саобраћајним незгодама није било . Деца су највише страдала у својству путника (48%). У саобраћајним незгодама погинуло је 1 младо лице. Млади чине 7% од укупног броја погинулих лица у саобраћајним незгодама. Млади у саобраћајним незгодама најчешће страдају у својству возача (58%). У саобраћајним незгодама погинуло је 4 лица старости 65 и више година, што чини 29% од укупног броја погинулих лица. Старија лица у саобраћајним незгодама најчешће страдају у својству бициклисте (51%).