Економија

Јавна набавка: Шта се све налази у пројекту за видео надзор?

У прошлом броју објавили смо да је на порталу јавних набавки објављен уговор који је Општинска управа пот-писала са фирмом Macchina Security doo Beograd о набавци услуга постављања видео надзора у износу од 68.126.784 динара (ца ПДВ-ом). Узимајући у обзир пре свега значајност али и укупну цену издвајања из локалног буџета за овај пројекат који је изазвао велику заинтересованост грађана за то шта све подразумева овај пројекат и зашто толико кошта овај систем.

С обзиром да на сајту јавних набавки није дат на увид читав пројекат тј, елаборат система  безбедности саобраћајница, јавних површина и објеката на територији општине Бечеј који је израђен пре него што је ова јавна набавка и покренута. У образложењу које је доступно пише да су овим пројектом обухваћени системи безбедности: видео надзор, видео надзор и препознавање регистарских ознака возила, систем за кажњавање возила (мерење брзине возила и проласка кроз црвено светло) и мониторинг центар.

Видео надзор појединих пунктова у граду и у селима био је у скоро свим месним заједницама један од приоритета. Оно што су грађани углавном подразумевали по тим је постављање камера у деловима града и на одређеним кључним местима тамо где је најкритичније, где се често дешавају крађе, уништавање мобилијара, расвете и слично. Дакле, један дао овог пројекта свакако јесте на захтев грађана у оквиру акције „Буџет по мери грађана“ и ти се питаш. Онај други део као што је систем видео надзора за препознавање регистарских таблица возила (са Automatic Number Plate Recognition – ANPR) технологијом није баш био специфично наглашен и тражен од стране грађана.

Овај систем би требало да буде постављен на следеће саобраћајнице:  приступни пут – Бачко Петрово Село, Петровоселски пут, приступни пут – Бачка Топола, Тополски пут, приступни пут Радичевић, Србобрански пут, приступни пут код Флоре, Новосадска 5, приступни пут Бачко Градиште и приступни пут Нови Бечеј.

Систем би такође требало да  препозна регистарске таблице, мери брзину кретања возила и прати саобраћајне прекршаје као што су пролазак кроз црвено. Камере су фокусиране и имају способност да раде и у ноћним условима. Овим ће, између осталог бити олакшан и рад саобраћајне полиције и других органа јер то подразумева и аутоматизацију кажњавања свих врста прекршаја али и превенцију саобраћајних незгода као и повећање безбедности у саобраћају, надзор паркинга, контролу приступа и сл.

Систем за мерење брзине возила има могућност аутоматске детекције прекорачења дозвољене брзине кретања возила и препознања сваке регистарске таблице возила која пролазе кроз зону покривања камере. Основни елемент овог система јесу радар за прецизно мерење брзине возила и интелигентна камера која омогућава snapshot снимак регистарских таблица возила. Систем за мерење брзине поставља се поред саобраћајнице на стубу предвиђеном за то. Систем детектује сваки пролазак возила без обзира да ли је учињен саобраћајни прекршај или не. Поред радара и камере, систем чине: мрежни снимач, сервер за прикупљање свих података са локације, централна интеграцијска платформа и оптичка кабловска инфраструктура за умрежење система са корисничким центром. У мониторинг центру, оператер – обучени радник саобраћајне полиције, приступа централној интеграцијској платформи и врши верификацију детектованог саобраћајног прекршаја.

Рок за реализацију овог пројекта од стране изабраног извођача је 90 дана.