Економија

Јавне набавке: Набавка за припремне радове за бушотине на базену

У протеклом периоду од две недеље била је само једна већа јавна набавка када су у питању уговори који су потписани или уговорени од стране јавних предузећа, установа или општинске управе Бечеј.

На сајту јавних набавки стоји да је 2. октобра од стране председника општине Бечеј уговорена „набавка радова на припремним радовима враћање у првобитно стање хидротермалне бушотине на локацији комплекса отворених базена спортског центра у Бечеју“. Посао је додељен у преговарачком поступку Еко Градњи
доо Зрењанина а цена наручених радова је 19.947.456 динара.

У питању су припремне радње за обраду терена и простора око хидротермалне бушотине са старим бунарима које испуштају метан и због којих је базен ове године био затворен за кориснике.

Ове припремне радње неопходне су да би радници НИС-а који ће радити санирање бушотине могли да приступе механизацијом старим бунарима и да се уради затварање и санирање.

Ови припремни радови су првобитно најављени још за јули месец, након чега би по ондашњим прорачунима требало да сами радови на бушотини трају још око 2 месеца. Потребно је да направи земљани приступ механизацији и да се уради сеча растиња и дрвећа поред Јодне бање.