Економија

Јавне набавке: Уговор за уклањање анималног отпада око 10 милиона

Током друге половине марта месеца на сајту јавних набавки за Општину Бечеј објављено је неколико нових важећих уговора које су потписали Општинска управа, јавна предузећа и установе у Бечеју за набавке услуга и роба.

Уговор највеће вредности у износу од 10.975.200,00 динара потписан је од стране ЈП „Комуналац“ за услуге уклањања анималног отпада и као и претходних година са фирмом Еко-Вет Плус из Врбаса. За овај посао није било другог понуђача.

Општинска управа имала је у овом периоду још једну јавну набавку и то услуге одржавања општинског софтвера (за финансије, фактуре, плате, писарницу и др.) и то са формом ЦСА из Новог Сада која поседује и једина је власник кода за поменути софтвер који користи општинска управа Бечеј. Ово је, вероватно разлог зашто ни у овом процесу избора није било другог извођача. Укупан износ уговора са ПДВ-ом је 2.160.000 динара.

Геронтолошки центар у Бечеју је у током овог периода потписао уговор са фирмом Ортопедија МЦ доо Београд за две веће набавке медицинског намештаја за кориснике и то једну на 4.895.000 динара и другу на 4.999.500 динара што је укупно око 10 милиона динара.

Дом здравља Бечеј је уговор са две фирме за набавку административног материјала и то са Јерковић МБМ и Зома 021, обе из Новог Сада и то за набавку медицинских образаца, папира за штампу, канцеларијског материјала и регистратора. Укупан износ ове 4 набавке је 1.268.389 динара.