JП „Комуналац“: Обавештење о јавном увиду

ЈП „КОМУНАЛАЦ“ Бечеј, Димитрија-Мите Милованова, 5, 21220 Бечеј у својству управљача на Спомеником природе „Дрворед храстова код Бачког Петровог Села“ и у складу са тачком 5 Решења о условима заштите природе за израду Плана управљања СП „Дрворед храстова код Бачког Петровог Села“ за период 2020.-2029. године, број 03-2831/2 од 16.11.2020. године, овим путем обавештава јавност

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О трајању Јавног увида у предложени План управљања СП који траје до 11.01.2021. године и који се може наћи на сајту општине Бечеј (конкурси и обавештења) и на сајту предузећа (јавни позиви).

Сугестије на предложени План управљања слати на vidjenko.vujinovic@becej.rs, natasa.vukasinovic@komunalacbecej.rs или у писменој форми на адресу предузећа.

По истеку Јавног позива управљач ће од оснивача затражити Сагласност на предложени План управљања.