Политика

Новогодишњи интервју са председником општине Драганом Тошићем

Као и претходних година председник општине Бечеј у свом новогодишњем интервујуу одговара на питања Бечејских дана о овој години пуној изазова, о плановима за следећу 2021. годину уз традиционалну честитку и поруку свим грађанима општине Бечеј.

Б.Д: Како процењујете рад локалне самоуправе у претходних годину дана?
У 2020. години, која је обележена пандемијом на глобалном ни­воу, наставили смо оно што смо започели претходних година, а то је реализација капиталних пројеката који су видљиви на сваком кораку. Нема много разлике у перспективи; планови које смо прошле године зацртали и обећања које смо грађанима дали се морају се оствари­ти што захтева посвећено ангажовање. Наставили смо да реконстру­ишемо и модернизујемо сегменте који свакодневно утичу на живот грађана. Пре свега мислим на реконструкцију Зелене улице, завршену реконструкцију дела улице Золтана Чуке, реконструкцију насеља Не­стор Џилитов, реконструисан мост у Бачком Градишту код Бисерног острва, изградњу дечјих игралишта у предшколским установама, итд. Наставићемо даље са реконструкцијом улица, тротоара, јавних уста­нова јер не треба сметнути са ума да је Бечеј до 2012. године имао озбиљан континуитет неулагања и неодржавања јавних површина. Већ годинама тежимо неутрализацији тих проблема и драго ми је да грађани то препознају и узвраћају нам огромном подршком.

Б.Д: Да ли сте задовољни остварењем буџета, инвестицијама, шта је оно што би посебно издвојили за ову годину?
Током године функционисање локалне самоуправе било је от­ежано у смислу прилива средстава у буџет, али то је ситуација у којој су функционисале све општине и градови у Србији. И поред тога, ми смо успели да наставимо започете инвестиције, многе приведемо крају, а оно што је битно нагласити јесте чињеница да смо током ове године припремили пројектно – техничку документацију путем које ћемо, верујем, из виших нивоа власто обезбедити финансије за многе пројекте којима ћемо наставити да побољшавамо инфраструктуру на терторији општине Бечеј. Поред тога, Бечеј је проглашен ове године за најтранспарентнију локалну самоуправу у Србији према резултатима овогодишњег истраживања које спроводи Транспарентност Србија уз подршку УСА­ИД – а, којим се потврђује да смо резултат удвостручили у односу на претходно истраживање – забележен је раст од 118%.

Б.Д: Како је буџетски завршена ова година с обзиром на неко­лико таласа епидемије, ванредно стање и др?
Као што сам навео, функционисање финансијских токова у Репу­блици Србији у једном периоду јесте било отежано, што се одразило на буџете свих градова и општина, па и на буџет наше општине. Као од­говорна локална самоуправа, предузели смо мере тако што смо највећи део средстава усмеравали за помоћ суграђанима којима је помоћ била најпотребнија током пандемије, а ту мислим на наше пензионере и социјално угрожене грађане. У реализацији буџета није било вели­ких одступања од наших планова и задовољан сам како смо успели да реализујемо ову годину у буџетском смислу.

Б.Д: Какво је генерално стање у бечејској привреди након ове го­дине?
Привреда је на почетку ове године у Бечеју почела отварањем но­вог погона компаније “Knott Autoflex Yug”, што показује да су инвести­тори задовољни условима и да је направљен добар пословни амбијент, овиме је унапређено пословање и отворено још 65 нових радних места. Такође, компанија “Norman group” отворила је свој погон за текстилну производњу и запослила наше суграђане. Од марта се целокупна привреда нашла пред одређеним изазовима, а ми смо се трудили да се последице што мање осете. Људи осећају пси­холошки притисак и тешко је изборити се са ситуацијом која преовла­дава светом, али нас неће што нас неће спречити да будемо одговорни према суграђанима, очувамо радна места и наставимо да унапређујемо привредни амбијент новим инвестицијама.

Б.Д: Какви су планови за следећу годину, процена реализације буџета, нове инвестиције које се очекују?
Бечеј је данас једно велико градилиште, то је евидентно. Међу ка­питалним пројектима за 2021. годину су у плану изградња канализације у Бечеју, фабрике воде у Бачком Градишту, Бачком Петровом Селу и Радичевићу – као приоритети у акцији „Буџет по мери грађана – и ти се питаш”. Такође, планирано је уређење парка код дечијег диспанзера, изградња расвете на Тополском путу, санација кеја на Тиси у Бечеју, санација плаже у Бачком Петровом Селу, реконструкција зграде школе „Петефи Шандор” у Милешеву, санација тамошње дивље депоније и постављање семафора на главном путу у Бачком Градишту. Сматрам да је буџет урађен доста пажљиво, сигуран сам да ће бити урађено више од онога што смо планирали.

Б.Д: Шта ће Бечеју значити регионални пут Сомбор – Кикинда с обзиром да је предвиђено да једна деоница пута иде и кроз нашу општину?
Као што знамо, председник Србије Александар Вучић најавио је да ће се у Националном инвестиционом плану наћи брза саобраћајница Бачки Брег-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Нови Бечеј-Кикинда, и лич­но сматрам да би то било од пресудног значаја за довођење нових ин­веститора у овај део Србије. Уз то што ће Бечеј реконструкцијом овог пута успоставити већи утицај у разним сферама, у питању је изградња веома важне саобраћајнице од чега ће највише користи имати грађани, као и сама привреда која ће олакшано моћи да функционише. Брза саобраћајница требало би да има по две траке, ишла би од Бачког Брега до петље Врбас-Србобран. Други крак би преко Бечеја ишао до Ки­кинде.

Б.Д: Да ли очекујете мањи, исти или већи прилив средстава из виших нивоа власти за пројекте?
Очекујем да сарадња са вишим инстанцама власти настави да иде узлазном путањом јер када говоримо о нашим амбицијама, оне досе­жу даље него претходних година, поготово када погледамо шта је све урађено у општини Бечеј у последњим година, заједничким деловањем са Покрајинском владом и средствима из министарстава код којих смо конкурисали за финансијска средства. Надамо се што већем броју пројеката у наредној години, где ћемо балансирати између планова и могућности да испратимо дефинисане амбиције.

Б.Д: Ова година је била изборна, имамо нови сазив Скупштине, каква је нова политичка подела власти? Да ли су се променили односи са коалиционим партнерима?
Српска напредна странка је у Бечеју потврдила да спроводи одго­ворну политику и због тога смо на овогодишњим изборима добили још већу подршку грађана општине Бечеј у односу на оне од пре четири го­дине. Убедљивом победом добили смо могућност да сами формирамо власт, али смо желели да у вршење власти укључимо и наше политичке партнере узевши у обзир структуру становништва и искуства из прет­ходне коалиције.

Б.Д: Да ли ће ове године бити започети неки радови на уређењу обале Тисе, то је један од приоритете који су грађани изгласали?
Тиса представља један од наших најважнијих туристичких потенцијала који је недовољно искоришћен у том смислу. Планира­мо да уложимо значајна финансијска средства у реконструкцију и модернизацију шеталишта на Тиси, приобаља, изградњу пратећих садржаја у виду спортско-реакреативних терена и игралишта за децу. Уређење јесте и један од приоритета који су грађани изгласали у недавно завршеној акцији „Буџет по мери грађана”.
Ускоро ћемо расписати јавни конкурс за најбоље архитектонско решење уређења Долме. Развој туристичке понуде и модернизација приобаља Тисе јесте правац на који ће локална самоуправа ставити акце­нат у наредном период што ће грађани ускоро имати прилику и да виде.

Б.Д: За крај да ли имате неку порука грађанима Бечеја за следећу годину
У години која нам предстоји, грађанима општине Бечеј желим успе­ха на свим животним пољима и испуњење личних и професионалних циљева уз пуно здравља и оптимизма. Заједно ћемо наставити да нашу општину чинимо бољим, сигурнијим и лепшим местом за живот. Сигу­ран сам да ће то свима нама бити додатни мотив, јер све што урадимо остављамо у наслеђе младима, који представљају нашу главну покретач­ку снагу.

„Драги суграђани желим вам срећне божићне празнике и успешну 2021. годину.“  председник општине, Драган Тошић