Друштво

ЈП „Путеви Србије“: сеча дрвореда због безбедности учесника у саобраћају, могуће и са друге стране

Сеча ветрозаштитног појаса стабала на регионалном путу од Бечеја ка Србобрану која је урађена крајем претходног месеца изазвала је у бечејској јавности веома велико интересовање и одјек. Налогодавац за ово било је ЈП „Путеви Србије“. Редакција Бечејских дана послала је упит ко и зашто је наложио да се комплетно једна страна (за сада) дрвореда посече и који је разлог за овако драстичну сечу дрвећа које има прилично важну улогу када су у питању разни климатски услови током године у селима и на њивама уз пут.

На упит који смо послали ЈП „Путеви Србије“ поводом сече дрвореда на деоници пута од Бечеја до Србобрана а за коју је надлежно ово предузеће добили смо следећи одговор:

„Сходно Вашим питањима можемо Вас обавестити да је на путном појасу државног пута IБ реда број 15, на деоници од Србобрана до Бечеја у току извођење радова на сечи дрвореда која угрожавају или могу угрозити безбедност учесника у саобраћају.

Радови се изводе кроз усвојен програм радова ЈП „Путеви Србије“ на редовном одржавању државних путева I и II реда, а на основу записника о инспекцијском надзору инспектора за државне путеве и на основу службене белешке шумарског инспектора у циљу безбедности учесника у саобраћају.
Извођач радова је „Војводинапут-Бачкапут“а.д. Нови Сад.

Сеча дрвореда са друге стране ће се обавити уколико се процени да представља опасност за безбедно одвијање саобраћаја.“  ЈП „ Путеви Србије “

Из овог одговора који смо добили од ЈП остало је нејасно како и на који начин је дрворед угрожавао „саобраћајну безбедност“. Наравно на део нешг упита да ли је и на који начин урађена евентуално стручна анализа утицаја овог потеза на животну средину, на пољопривредно земљиште које се налази читавом дужином уз пут на овој деоници, на ветрозаштитни појас за њиве и села уз пут, нисмо добили никакав одговор од овог предузећа.