Економија

ЈП „Водоканал“: Планови за 2021. годину

Директор ЈП „Водоканал“, Зоран Грбић је такође након одржане седнице СО Бечеј и усвајања плана рада за следећу годину образложио план овог предузећа пред новинарима.

„За ову годину баш не можемо да се похвалимо са великом листом пројеката. Тренутно радимо на прикупљању пројектно- техничке документације за бушење и опремање још два бунара и за реконструкцију комплетног водоводног система и да најзад покријемо канализацијом целу територију Бечеја. Остало нам је негде још око 40 километара који није покривен канализацијом. Ништа још увек није званично али постоје сигнали да ће нам и држава доделити та средства. На жалост морам да кажем да се наша домаћинства нерадо прикључују на систем канализације, да имају неку одбојност па и даље користе систем септичких јама. Ја се трудим и у разговору сам са Општином Бечеј да се донесе нека обавезујућа одлука како би у оним улицама где пролази канализација сви грађани имали обавезу да се и прикључе на исту. За насељена места још увек немамо могућности да радимо канализацију јер само у Бечеју тренутно имамо пречистач. Веома је компликовано да се гради канализација у Градишту или Петровом Селу па да се спаја са пречистачем у Бечеју, за сада ту остају само атмосферски канали тј. отворени канали.

Када је у питању редовно водоснабдевање корисника, од 37 постојећих бунара тренутно имамо активних 17, али морам да напоменем да сваке године вршимо ревитализацију бар 4 бунара, у зависности колико имамо расположивих средстава. То ипак није довољно али ако ове године избушимо два бунара о којима са причао на почетку, имаћемо капацитете за довољну количину воде за целу годину.“ рекао је директор Грбић.