ДруштвоПолитика

Одржана 32. седница Скупштине општине Бечеј

На 32. седници СО Бечеј одборници су разматрали 18 тачака дневног реда од којих је највише полемике изавао предлог Општинског већа о новом дугорочном задуживању општине Бечеј на 45.400.000 динара за потребе три пројекта:

  1. Опремање бушотине – завршетак радова на буштотини и опремање неопходном опремом за раздвајање гаса и воде. За завршетак овог пројекат неопходна средства су у износу од 24.000.000 динара али би, према речима известиоца председника општине Драгана Тошића,  евентуалном продајом још неких парцела у непосредној близини могло да се надомести још средстава па постоји могућност да се за овај пројекат из овог кредита не повуку сва расположива средства.
  2. Пројекат Мале марине је ИПА пројекат који, према правилима овог донатора, мора да се комплетно заврши из буџета носиоца пројекта и да се тек онда повуку средства из овог фонда, што значи да ће се по завршетку пројекта у буџет општине вратити средства уложена у инвестицију. Кредитно задужење за овај пројекат износи 17.000.000 динара
  3. Куповина два возила за потребе инспекцијске службе 4.400.000 динара.

Остале тачке дневног реда:

  • Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора „Водоканала“
  • Подношење извештаја о раду и планова за 2018. годину Линк-ФТО – пољочуварска служба, установе „Лабуд Пејовић“ и Центра за социјални рад
  • Доношење одлука о продају неколико парцела
  • Разрешење и именовања нових чланова у школским одборима у школи „Братство“, Музичкој школи и „Шаму Михаљ“ Бачко Петрово Село
  • Одлука о одређивању лекара у Геронтолошком центру за стручно утврђивање времена и узрока смрти.
  • Именовање чланова Комисије за споменике и називе улица и Савета за друштвену делатност