Одржана противпожарна едукација за пољопривреднике

Општински штаб за заштиту стрних усева од пожара је током претходне две недеље одржао у свим местима на територији општине Бечеј едукације за пољопривреднике на тему против-пожарне заштите током предстојеће жетве. Пољопривредници су упознати шта све садржи Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди. Овим правилником ближе се прописују посебне мере заштите од пожара у пољопривреди на стрним усевима за време воштане и пуне зрелости, жетве, вршидбе, превоза и ускладиштења стрних усева. Чланови правилника одређују основна правила и обавезе пољопривредника о обавештавању ватрогасних јединица о радовима који могу бити ризични са становишта могућег изазивања пожара, о евентуалном паљењу стрњике или било какве ватре око њива или у близини камарисаних усева, о условима одржавања пољопривредних радова у близини објеката, саобраћајне и железничке инфраструктуре, правила о исправности механизације. Као и сваке године ова предавања била су веома посећена.

Када су у питању најчешћи узроци пожара на њивама неисправна механизација је један од најчешћих али и када се то деси потребно
је да свака машина има и адекватну против пожарну опрему. Жетва, вршидба и транспорт стрних усева и сламе обавља се вршаћим машинама, комбајнима, тракторима, другим теретним моторним возилима и покретним сушарама које су обезбеђене од избијања пожара варничењем, исијавањем топлоте или на други начин и снабдевене одговарајућим хватачима, разбијачима и пригушивачима варница.

Из општинског штаба подсетили су и нагласили пре свега да је да је паљење ватре на отвореном простору строго забрањено.
У пољопривредним газдинствима врло је важно припазити на мере опреза јер због употребе велике лепезе апарата, погонских горива, машина, врло лако може доћи до пожара. Апелује се на пољопривредне произвођаче који учествују у радовима жетве и
вршидбе, да обрате пажњу на опасности од настанка пожара, који су честа појава у овом временском периоду, а могу да захвате усеве, воћњаке па и пољопривредна домаћинства и подсећају се да по члану 50. Закона о заштити од пожара, спаљивање жетвених остатака представља прекршај за који је законом прописана новчана казна.

Најчешћи узроци настајања пожара у току жетвених радова су: непажња, намерно спаљивање стрњишта, техничка неисправност
пољопривредних машина које учествују у жетви, неодговарајућа примена превентивних мера заштите од пожара. Казна за физичка
лица за изазивање пожара износи до 50.000 динара, а за правна лица је знатно већа и креће се од 300.000 до милион динара.

Према закону комбајн којим се обавља жетва и вршидба мора бити снабдевен исправним апаратом типа С-9, ашовом и лопатом за
гашење пожара. Ако се жетва и вршидба обавља са три или више комбајна поред опреме из става 1 овог члана, мора се обезбедити
аутоцистерна или цистерна са тракторском вучом запремине 3.000 до 5.000 литара напуњена водом, са уграђеном пумпом и снабдевена опремом за гашење пожара.

Након одржаних предавања Општински штаб је пољопривредницима поделио и налепнице “Жетва 2022” за све погонске машине
које учествују у жетвеним радовима.