ДруштвоОгласиПословни огласи

Оглас – закуп пољопривредног земљишта

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА БЕЧЕЈСКА У БЕЧЕЈУ РАСПИСУЈЕ :

 О Г Л А С

 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ПРВОМ КРУГУ У ЦРКВЕНОЈ СВОЈИНИ И ТО:

 

К.О. БЕЧЕЈ БР. ПАРЦ; 18484; 23790;23791;17148/16

У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ ОД 14 ха 34 а 18 м2

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ

Ц.О. У БЕЧЕЈУ УЛИЦА ЗЕЛЕНА БРОЈ 56

У ПЕРИОДУ ОД 08.07. 2024 .Г. ЗАКЉУЧНО СА четвртком 11.07.2024.Г од 9 до 12 часова.

Информације у канцеларији ЦО Бечеј

Улица Зелена број 56 Бечеј