Политика

Општина Бечеј: Други ребаланс буџета

За понедељак  6. јуна заказана је 26. седница СО Бечеј. На дневном реду пред одборницима ће се наћи други овогодишњи ребаланс буџета као и извештаји о пословању за 2021. установа Центра уа социјални рад, Историјског архива у Сенти, Градског музеја и комуналног предузећа „Потисје-Бечеј“, програми планови рада са финансијским плановима за 2022. годину Градског музеја и историјског архива као и план о расподеле добити за 2021. годину „Потисја-Бечеј“.

Као разлог за предлог другог ребаланса општинског буџета у материјалу за скупштину наведено је да је неопходно да се у буџет убаце средства за пројекте из виших нивоа власти на основу потписаних уговора у претходном периоду:

Становање, урбанизам и просторно мапирање: Додела сеоских кућа са окућницом, по основу решења Министарства за бригу о селу у износу од 6.693.000,00 динара.

Комунална делатност: Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години на територији општине Бечеј, по основу уговора о суфинансирању Министарства заштите животне средине у износу од 1.600.000 динара.

Пољопривреда и рурални развој:  уређење атарских путева и отресишта, суфинансирано од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 17.500.000 динара.

Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре: Изградња семафора на раскрсници Зелене и Змај Јовине у Бечеју, по основу уговора о додели средстава Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство у саобраћај у износу од 3.000.000 динара. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре – рехабилитација некатегорисаног пута у викенд насељу у Бачком Градишту у близини Бисерног острва поред тока Старе Тисе, по основу уговора Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од 10.362.000 динара.

Средње образовање: по основу уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за регресирање студената и средњошколаца са територије општине Бечеј, у укупном износу од 4.095.000 динара.

Социјална и дечија заштита:  додатна социјална заштита – лични пратиоци и координатори, по основу уговора о наменским трансферима у социјалној заштити од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 4.721.000 динара.

Развој културе и информисања: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, у износу од 1.350.000 динара као и за Пројекат санације крова Градскoг позоришта, по основу решења Министарства културе и информисања у износу од 14.000.000 динара.

Развој спорта и омладине: Инвестиционо одржавање објекта за спорт и физичку културу, по основу решења Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 3.577.000  динара и за пројекат Инфраструктурно опремање спортског комплекса у Бечеју, по основу уговора Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 25.000.000 динара.

Опште услуге локалне самоуправе: Јединствено управно место, по основу Одлуке Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 8.400.000 динара.

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова, по основу уговора Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у саставу Министарства рударства и енергетике износу од 5.000.000 динара.

У образложењу ребаланса се наводи да су на основу инструкције Министарства финансија извршене корекције масе плата код директних и индиректних корисника – ПУ „Лабуд Пејовић” и установе културе.

Извршене су још неке корекције ставки у буџету у предлогу ребаланса као што је повећање средстава за манифестацију „Бечеј ноћу“ на 6.7 милиона динара (предвиђена средства су била 3 милиона).

Пред одборницима ће се наћи и предлози за измене у неколико управни и школских одбора у ПУ „Лабуд Пејовић“, Градског позоришта и Техничке школе.

Допуна дневног реда за 26. седницу СО Бечеј дошла је непосредно пред саму седницу, у овој допуни најважнији документи који су стављени пред одборнике на усвајање били су Програм заштите животне средине за 2022. годину као и реименовање Жељка Плавшића за директора ЈП „Комуналац“ са мандатом од четири године.