Општина Бечеј: Јавна набавка за изградњу пута у викенд насељу у Градишту

На порталу јавних набавки је објављено да је Општинска управа Бечеј 28. јуна закључила уговор за набавку радова за пројекат „Радови на рехабилитацији атарског пута з викенд насељу у Бачком Градишту“. Овај пројекат је најавио и председник општине некон претходне седнице. Посао је добио једини понуђач, фирма „Екстра-Ауто Транспорт“ доо из Врбаса. А укупна цена уговореног посла је 20.699.928. динара (цена је са ПДВ-ом). 

Да подсетимо, предвиђено је да се бетонира пут који се налази уз Мртву Тису поред викендица а циљ је да се обезбеди приступ возилима, како приватним до викендица тако и за комунална возила за изношење смећа. Ово викенд насеље је све популарније и има све више посетилаца што је и разлог за изградњу овог пута. Радови би након закључења уговора требало ускоро да почну.