Друштво

Општина Бечеј: Јавна расправа о ЛАП за унапређење положаја жена и родне равноправности (2023-2025)

У поступку припреме Локалног акционог плана општине Бечеј за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2023. до 2025. године (у даљем тексту ЛАП)  за усвајање, општина Бечеј спроводи jавну расправу о предлогу ЛАП-а са представницима државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, стручне јавности, грађана и грађанки, удружења цивилних организација као и са другим заинтересованим учесницима.

Јавна расправа о ЛАП-у биће спроведена у периоду од 01. септембра до 15. септембра 2023. године и у том периоду ЛАП ће бити доступан за увид и преузимање на званичној интернет страници општине Бечеј на линку: (ЛАП)

Учесници јавне расправе се позивају да до 15. септембра доставе своје сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на e-mail адресу: jelena.brankov.cerevicki@beceј.rs или писаним путем Општини Бечеј, Бечеј, Трг Ослобођења 2, на приложеном Обрасцу: (ОБРАЗАЦ)

Истичемо да ће се пред крај наведеног рока, у четвртак 14. септембра са почетком у 11,00 часова одржати отворени састанак ради презентације и расправе о ЛАП-у скупштинској сали Општине Бечеј са свим заинтересованим учесницима.

По завршетку поступка јавне расправе радна група за израду ЛАП-а  анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи поводом ЛАП-а, који ће објавити на својој интернет страници, најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе, након тога ће документ бити предат Општинском већу на даље поступање и надлежност, те Скупштини општине Бечеј на усвајање.

Са жељом да израдимо ЛАП који ће припрадати свим грађанкама и грађанима, охрабрујемо Вас да нас контактирате у случају било каквих питања или коментара, контакт особа је Јелена Бранков-Черевицки, кординаторка за послове из области родне раввноправности, на е-mail: jelena.brankov.cerevicki@becej.rs, односно на моб.бр. 064/8959 057