Општина Бечеј: Конкурс за домаћинства за енергетску санацију

Општина Бечеј је расписала средином августа и Јавни конкурс за учешће грађана за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј. 

Овај конкурс је расписан за радове на енергетској санације приватних кућа и то за  

  • замена спољних прозора и врата, за удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000 динара
  • термичка изолација зидова, за укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру 50% од вредности укупне инвестиције, а максимално 210.000 динара или износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са износом од 2.000 динара.
  • термичка изолација испод кровног покривача 50% од вредности укупне инвестиције са, а максимално 150.000 динара, или до износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са износом од 1.500 динара.
  • котлови на природни гас или биомасу, за удео средства подстицаја који износи 50% од вредности укупне инвестиције  по појединачној пријави, а максимално 85.000 динара.
  • нова цевна мрежа и грејна тела за удео средства подстицаја који износи 50% од вредности укупне инвестиције по појединачној пријави, а максимално 120.000 динара.
  • топлотне пумпе са инсталацијама и соларни колектори за припрему потрошне топле воде и то за 50% од вредности укупне инвестиције, а максимално 140.000,00 динара или износа који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са износом од 650,00 динара.

Текст Јавног позива и обрасци за попуњавање се могу преузети на сајту општине Бечеј или лично у просторијама Општинске управе у канцеларији број 15.

Конкурс траје од 15.08.2022.године до 05.09.2022.године.