Економија

Општина Бечеј: Конкурс за соларне панеле

Општина Бечеј обавештава јавност да је расписан Јавни позив за учешће грађана за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Бечеј.

Јавни позив ће трајати 21 дан, односно до 23. децембра 2022. године.

Грађани се могу пријавити за спровођење мере набавке и уградње соларних панела за породичне куће и станове у циљу производње електричне енергије за сопствене потребе.

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до 6kW.

Текст јавног позива и обрасци за попуњавање ће се моћи преузети на интернет страници општине Бечеј, у делу „Сервис грађана“ и избором опције „ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА“ или лично у просторијама Општинске управе у канцеларији број 15.

Грађани се обраћају изабраним привредним субјектима са списка који се објављује у оквиру јавног позива (прилог 2), који ће изводити радове за мере енергетске санације, и добијају од њих предмер и предрачун/профактуру. Са тим документом и осталом потребном документацијом уз попуњавање образаца пријаве – конкурише се предајом пријаве у коверти, лично на писарници општине Бечеј или слањем препоручене поште.