ДруштвоПолитика

Основни суд у Бечеју: Трибина о медијацији

Oсновни суд у Бечеју је у уторак 16. априла у великој Сали СО Бечеј организовао трибину под називом „Медијација као начин алтернативног решавања спорова“ у оквиру пројекта „Унапређење ефикасности провосуђа“ који финансира ЕУ у циљу пружања подршке Високом касационом суду. На трибини су учествовали председник Основног суда у Бечеју, Горан Чимбуровић, адвокат и овлашћени посредник у вансудском решавању спорова – Срђан Глигорић и адвокат, медијатор, тренер и међународни консултант у области медијације и владавине права, Блажо Недић. Након поздравног обраћања председника суда Горана Чимбуровића који је говорио о законској основи увођења медијације у редовну судску праксу (Закон о посредовању у решавању спорова је усвојен још 2005. године), зашто тек сада полако улази у праксу и о искуствима бечејског Основног суда у увођењу праксе медијације до сада. Основни суд у Бечеју је један од 20так судова у Србији који је до сад имао случајеве који су решени поступком медијације. У Бечеју тренутно има 7-8 акредитованих медиатора. Адвокат Срђан Глигорић је један од њих, он је до сада има 3 случаја који су решени путем медијације, у питању су били углавном дугогодишњи комплексни случајеви углавном породични спорови. Срђан Глигорић је на трибини говорио о сопствном искуству када је пракса медијације у питању и на крају представио госта трибине. Блажо Недић је председник Националног удружења медијатора Србије (НУМС). Регионални медијатор Светске банке за Србију, Хрватску, БИХ, Црну Гору, Македонију, Бугарску, Албанију, Италију, Аустрију Швајцарску и Велику Британију. Као медијатор лиценциран је од стране Министарства правде Републике Србије и налази се на листи Привредне коморе Србије и Повереника за заштиту равноправности.

Блажо Недић је припремио за присутне (углавном бечејске правнике и адвокате) презентацију процеса медијације, говорио је о основним начелима ове праксе, о фазама у поступку, о методологији приступа медијатора клијентима, о законској регулативи која се односи на то који спорови могу да се решавају путем медијације, који су рокови за решавање, о предностима медијације посебно када су у питању породични спорови. Он је такође говорио и о пракси медијације у свету. И док је у САД медијација уобичајена до те мере да се већина спорова решава добровољним преговорима и договорима страна у процесу и ретко доспе у регуларан судски процес, већина европских судова веома споро прихвата метод медијације. Иако је већина евроских земаља усвојила законске акте који предвиђају могућност оваквог вансудског решавања спорова то ипак не значи да је у пракси то честа појава. Отпора има пре свега од стране адвоката, правних заступника који баш нису вољни да „поделе посао“. Блажо Недић је након уводне презентације говорио и о својим искуствима када је у питању медијација у судовима САД. Оно што углавном оптерећује наше судове су дугогодишњи судски спорови који у већини случајева не би ни доспели у судски поступак у САД, посебно кад су породични спорови у питању. Растеретити судове од великог броја нагомиланих случајева један је од првих циљева, поред тога медијација је бржа, ефикаснија, јефтинија и мање инвазивна за све стране у поступку.

Блажо Недић је такође најавио и поједини измене у Закону ко-је ћа омогућити да се унапреди пракса медијације, а пре свега поједностављивањем процеса потврђивања постигнутог договора након медијације у смислу потврде да је поступак завршен. Наиме, у плану је да се самим потписом на коначном докумету обе стране у процесу и медијатора заврши поступак без оверавања код нотара и сл. 2017. године је већ донесено „Упутство за унапређење медијације у Републици Србији по Закону о посредовању у решавању спорова“ којим су предвиђене неке иновације, као што је увођење инфо пултова у судовима са информацијама о поступку медијације, увођење рочишта за покушај решавања спора упућивањем странака на медијацију пре припремног рочишта или првог рочишта за главну расправу, обука судија и председника судова и др.
У бечејском Основном суду од 18. јануара 2018. године ради инфо-пулт за медијацију и то сваки радни дан током трајања радног времена суда у канцеларији број 18.
Ова трибина била је и део кампање за промоцију медијације која такође спаде у препоруке од стране Високог касационог суда. Повећана употреба медијације ће допринети подизању општег квалитета правосуђа. Ово је нарочито важно за Србију, имајући у виду да је правосудна реформа један од основних корака у претприступном процесу ка ЕУ.