ДруштвоЕкономија

Отворен едукативни центар „Detect“

Едукативни центар „DETECT“ у Бечеју је званично почео са радом средином месеца априла 2019. године. Циљ постојања овог центра је, пре свега, да пружи помоћ уз дефектолошко-логопедски рад са стручњацима оним особама којима је то преко потребно како би обављали свакодневне животне активности без потешкоћа. Овим поводом смо разговарали sa МСц дефектологом и дипломираним логопедом Зорицом Георгијевић, власницом овог едукативног центра.

„Детект представља скраћеницу од речи „детекција“, а управо детекција је прва карика у ланцу када причамо о проблему/поремећају. Најважније је детектовати, односно увидети и препознати проблем, затим извршити детаљну процену и дијагностику и након тога почети са хабилитационим/реахибилитационим третманима.“ – рекла нам је на самом почетку разговора Зорица Георгијевић

Како сте дошли на идеју да отворите центар за овакву врсту здравствено социјалне услуге у Бечеју, да ли сте извршили процену потребе општине Бечеј за оваквим програмима здрваствене и социјалне заштите?
„Сама идеја за отварањем овакве врсте центра настала је из чињенице да на подручју општине Бечеј, као ни у ширем кругу од 40-50 км не постоји ништа слично. А пре свега, чињенице да на подручју општине Бечеј у оквиру Дома здравља, као ни предшколске установе не постоји радно место логопеда. А на основу добијених информација путем истраживања и разговора са лицима која раде са децом (попут васпитача, учитеља, педијатара), потреба за истим је велика. Тренутно у Бечеју логопеди раде само у Школи за основно и средње образовање „Братство“, где запослени спроводе третмане деци која су ученици те школе или деци која путем Интерресорне комисије добију мишљење на основу којег постају корисници услуга додатне подршке. Капацитети запослених у ШОСО „Братство“,на жалост, нису довољно велики како би сва деца добила подршку, те су због тога многи родитељи принуђени да путују за Нови Сад, Сенту, Београд, траживши помоћ од стране стручњака. А врло често се дешава да се на третмане и слободне термине чека по неколико месеци. Сматрам да ће центар „DETECT“ бити од велике користи управо тој групи родитеља и деце.“

Каква је структура запослених и стручних лица у центру, које је интересно подручје и какав је програм рада центра конкретно ?
„Оснивач центра сам ја, Зорица Георгијевић. Основне академске студије сам завршила 2014. године на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, на одсеку за логопедију и стекла звање „дипломирани дефектолог логопед“. Од 2013. године сам запослена у Школи за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју. Од исте године па до данашњег дана стекла сам радно искуство на позицијама наставник разредне наставе за децу са сметњама у развоју, као и наставник индивидуалне наставе-логопед. 2016. године уписујем мастер студије, такође на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, смер дефектологија, модул сметње и поремећаји слуха и 2017. године стичем назив „мастер дефектолог“. Радно искуство сам стицала од 2015. године држећи индивидуалне третмане деци са говорно-језичким поремећајима, како деци типичног развоја, тако и деци са сметњама у развоју. Била сам водитељ радионциа које су биле организоване од стране Канцеларије за младе Општине Бечеј, као и учесник многих приредби приказујући знаковни језик у циљу буђења свести о лицима са оштећеним слухом. Посетилац сам многобројних семинара, конференција, стручно-научних скупова, трибина, обука и курсева из сфере дефектологије, као и самог дечијег развоја, јер знања никад није превише.
У центру тренутно радим само ја и грађанима како општине Бечеј, тако и грађанима из оближњих места нудим логопедске услуге у које спада пре свега саветовалиште. Многи родитељи се питају када је право време за прву посету логопеду. Мој одговор је управо тај, да искористе услугу логопедског саветовалишта како би се информисали од стране стручњака и добили одговоре на своја питања. Саветовалиште је бесплатно, а веома често информације немају цену уколико умире бригу родитеља. Такође, вршим комплетно логопедско тестирање и дијагностику користећи најсавременије батерије тестова, као и тријажно тестирање уз издавање мишљења логопеда за упис ученика у 1.разред школе. И наравно, пружам логопедске третмане за децу и одрасле са говорно-језичким поремећајима.“

Који је узраст корисника услуга, да ли радите само са децом или и са одраслима?
„Ограничења што се тиче узраста клијената нема. Спроводим третмане ране стимулације говора са најмлађима, третмане деце са кашњењем у говорно-језичком развоју, третмане неправилног изговора гласова код деце, припрему деце за полазак у школу, тешкоће у савладавању читања, писања и рачунања, третмане муцања код деце и одраслих… Током лета у плану је да се у понуди нађу и логопедске радионице за предшколце. А за неколико месеци имам још доста планова за свој мали центар, да оправда његов опис „дефектолошко-логопедски центар“, што значи да у рад укључим и друге профиле дефектолога, као што су олигофренолог, реедукатор психомоторике, затим сараднике попут психолога и других терапеута, као и сарадња са веома успешном фирмом за слушне апарате из Београда.“

Eдукативни центар „DETECT“ се налази у улици Милоша Црњанског бр.70 и заказивање је обавезно због одређивања термина на контакт телефон 063/808-50-38.