ДруштвоЕкономија

Затворени перони аутобуске станице, поласци аутобуса са стајалишта

У понедељак 6. маја је бечејска аутобуска станица и званично престала да ради и затворена је зграда и перонски простор. Међуградски и међумесни саобраћај „избачен“ је изван ове зоне на пут у улици Данила Киша. Отворена је нова „аутобуска“, односно два стајалишта на које је пребачен комплетан аутобуски саобраћај у зависности од дестинације, постављене су и табле са пописом дестинација али без било заклона за грађане (киша је већ првих неколико дана добро натопила путнике). На стајалишту код трафика код некадашњег паркинга аутобуске полази се у правцу Баната, Србобрана, за Нови Сад, Београд а на стајалишту испред Максија поласци су на север према Суботици, Сенти, Ади, Кањиже и Сегедину. Тренутно је шалтер још увек у функцији за куповину карата, месечних карата и за обавештења о поласцима.

Већ првог дана се показало да ће одвијање саобраћаја у улици Данила Киша бити скоро немогуће када пристигне више од два, три аутобуса паралелно посебно у време шпица и кад ученици и радници пристигну из околних места. Видљивост осталих учесника у саобраћају је смањена, путници који излазе из аутобуса или покушавају да уђу праве велику гужву, прелазе улицу ван пешачких прелаза јер покушавају да се извуку из гужве….

На друштвеним мрежама је већ током првог дана кренула полемика са великим бројем фотографија и видео снимака о томе како изгледа гужва кад пристигне аутобус на стајалиште. Ово је заиста велика промена у досадашњем функционисању саобраћаја у граду и грађани су с правом незадовољни јер било би логичније да је станица затворена тек онда кад нова буде пуштена у функцију а стајалишта адекватно припремљена. У нашем новогодишњем интервјуу председник општине Бечеј је говорећи о измештању аутобуске станице обећао да ће адекватно бити решен проблем стајалишта у центру јер се могло претпоставити да ће највећи број путника за своју полазну станицу и и дестинацију изабрати центар града. Према његовим речима тада он је обећао да ће и даље то стајалиште имати могућност да путници буду „збринути“ на сувом да ће бити обезбеђена два три перона за стајалиште аутобуса … тада нико није схватио да ће то бити решено на овај начин. У међувремену нова аутобуска станица у индустријској зони још није ни почела да се гради.

Директор Бечејпревоза Бојан Ђуровић нам је на наш упит у којој је фази изградња нове аутобуске станице у индустријској зони, који су рокови изградње и шта је планирано за стајалишта у центру послао следећу изјаву: „Прojeкaт je трeнутнo фaзи изрaдe прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje. Билo je измeнa нa урбaнистичкoм прojeкту који је испрaвљaн у међувремену. Плaн je дa све будe гoтoво у наредних гoдину дaнa. Кaдa су у питaњу стajaлишта у цeнтру, нe плaнирaмo дoдaтну изгрaдњу неког oбjeктa вeћ je плaнирaнo само урeђeњe прoстoрa, ту ћe према плaну бити изграђена двa стajaлиштa сa комплетном oпрeмoм и сa нaдстрeшницaмa. Taj цeo пoсao ћe вoдити лoкaлнa сaмoупрaвa уз нaшу пoмoћ. Пoрeд тoгa плaнирaнa je, кoликo ja знaм, и  комплетна рeкoнтрукциja цeлe улицe Дaнилa Кишa.”