Друштво

Попис 2022: Бечеј друга општина по броју развода

Током последња два месеца Републички завод за статистику је објавио следећих неколико књига резултата пописа. Прва се односи на брачни, породични статус грађана а друга на образовање становника.

У књигама број 5 и 6 које садрже податке о становништву Републике Србије које је старије од 15 година година, у првој се налазе подаци о законском брачном статусу, полу и старости и подаци о становништву које живи у ванбрачним заједницама, према полу и старости, по општинама и градовима, док се у следећој књизи  под називом „Фертилитет“ налазе подаци о становништву старијем од 15 година, о броју живорођене деце, полу и старости, по општинама и градовима.

Према сумираним подацима Бечеј је одмах након Суботице општина која има највише развода по глави становника на територији целе Србије. Суботица има 8.9% бракова који су завршили разводом а Бечеј је следећи са 8.7%. Према наведеним подацима просек година разведених је око 54 године и то 1054 мушкараца и 1217 жена ( у општини Бечеј има 12.626 мушкараца и 13.398 жена изнад 15 година који су се изјаснили о брачном статусу). Неудатих/неожењених има 4688 мушкараца са просеком година око 35 и 3092 жене са просеком година 32.  Удатих и ожењених има 6205 мушкараца са просеком година од 55 и 6282 жене са просеком година 52.

Један од интересантнијих података у књизи о фертилитету је свакако податак о старости становништва у општини Бечеј који показује веома поразне резултате јер у бечејској општини на овом попису било је само 1683 младих од 15 до 19 година, од 20 до 29 – 3221, од 30 до 39 година – 3553 особе, од 40 до 49 – 4087, од 50 до 59 – 4210 становника и од 60 па на више има чак 9270 становника бечејске општине што показује колико нам је становништво старо.

У књизи о образовању смо негде на републичком просеку па је тако без формалног образовања на попису било 414 становника, са непотпуним образовањем 2134 становника што је прилично алармантан број укупно гледано. Основношколско образовање има 6695 становника наше општине, средњошколско 13.240 а специјализацију након средње школе има 168 становника, више образовање има 1034 становника а високо 2476.

У овој књизи објављени су и занимљиви подаци о компјутерској писмености па је тако на републичком нивоу утврђен чак веома висок проценат компјутерски писменог становништва од преко 45%, У односу на то Бечеј има нешто нижи број комплетно компјутерски писмених становника од тог просека и то око 33% (8676) али према наведеним подацима има чак 40% (10387) лица који делимично познају рад на рачунару и такође на републичком просеку око 26% (6909) који су се изјаснили као потпуно компјутерски неписмени. Прецизније резултате пописа можете да погледате, проучите и упоредите на сајту Републичког статистичког завода.