Економија

Порези које плаћају грађани – преглед

Прошле недеље завршен је рок за плаћање прве рате пореза на имовину који су грађани требали да плате у том року. Овај порез укључује порезе на куће, станове, викендице, гараже и помоћне објекте. Све пореске обавезе за грађане могу се сврстати у 6 категорија.

Порези на некретнине: порез на имовину плаћају сви власници станова, кућа, викендица и других некретнина. Суму пореза прописује локална самоуправа. Износ се одређује на основу цене квадрата на територији општине у претходној години, а овај порез може да се плати у четири кварталне рате које доспевају у фебруару, мају, августу и новембру. Уколико се ова обавеза не уплати на време, држава наплаћује сваки дан кашњења. Прекорачење рокова резултира, поред увећаног пореза на имовину, и каматом (9%) и казном од 50.000 динара. Ту казну морају да плате и они који још увек нису измирили обавезе за претходни квартал.

Порез на употребу моторних возила се плаћа приликом редовне годишње регистрације. Нови закон је од јануара драстично смањио цену регистрације како за возила стандардне кубикаше тако и за оне са већом. Промена је и да ће регистрација половних аутомобила, која се до сада обрачунавала на основу запремине мотора, бити јефтинија од 10 до чак 25 одсто, и обрачунаваћеа се по годишту возила.

Порез на пловила плаћају власници нових чамаца без кабине дужине до пет метара. Они плаћају и годишњи порез у зависности од снаге мотора. Порез се плаћа и за пловила са кабином тзв. „кабинаше”, на бродове и јахте са моторним погоном. За плутајуће угоститељске објекте порез се плаћа према површини коју заузимају.

Порез на оружје плаћа се на регистровано оружје за сваку календарску годину, и то на аутоматску пушку, полуаутоматску пушку и оружје за личну безбедност категорије Б (пиштољи). Овај порез се плаћа у годишњем износу, по сваком комаду оружја.

Порез на пољопривредно земљиште као и други порези на имовину разликује се од општине до општине. Локална самоуправа одређује износе и то на основу просечне цене квадрата у претходној години без обзира да ли се њива користи за пољопривредну делатност или не.

Порез на доходак је опорезивање прихода физичког лица, а наплата ове врсте пореза код нас се најчешће врши месечно, кроз опорезивање плата („порез на зараду”). Послодавац је дужан да ову суму обрачуна и уплати пореским органима у име радника, а пореска стопа износи 10 одсто бруто плате, с тим што постоји мањи неопорезиви износ. Поред тога, постоји и посебан годишњи порез на доходак, који се плаћа на високе приходе, односно на оне изнад троструке просечне годишње зараде у земљи. Пореска стопа за приходе до шестроструког износа просечне зараде износи 10 одсто, а за износе преко тог лимита 15 процената.