Економија

Поскупљење регистрације возила од 1. децембра

Поседовање путничког аутомобила ускоро би могло да поскупи с обзиром да је Влада одредила нове максималне износе локалних комуналних такси како би се ускладиле са инфлацијом.

Локална самоуправа и у Бечеју као и у осталим општинама донеће коначну одлуке колико ће се заиста подићи таксе које се уплаћују приликом регистрације возила. Претходно поскупљење такси ступило је на снагу 1. јануара 2020. године.

За возила до 1.150 кубика нови максимални износ локалне таксе коју је прописала Влада Србије може бити 710 динара што је поскупљење са претходних 580 динара. Од 1.150 до 1.300 кубика максимална такса је 1.410 динара (са 1.150 динара). Власници возила кубикаже од 1.300 до 1.600 кубика платиће таксу до 2130. динара (са претходних 1.740 динара). Локална такса за возила са запремином мотора од 1.600 до 2.000 кубика поскупљује са 2.330 на 2.860 динара. Такса за возила од 2.000 до 3.000 кубика поскупљује са 3.510 на 4.300 динара. На крају, највеће апсолутно повећање таксе је за возила преко 3.000 кубика са 5.800 на 7.110 динара.

Локална комунална такса је тек један од трошкова приликом регистрације возила. Највећи трошак је осигурање од аутоодговорности које зависи од врсте, старости возила и запремине односно снаге мотора, затим се плаћа амдинистративна такса републичка такса, админстративна такса за регистрациону налепницу од 210 динара и сама налепница 236 динара.

Мотоциклисти су таксе плаћали од 466 динара до 1.740 динара за оне двоточкаше преко 1.200 кубика, а сада плаћају 570 до 2.130 динара.

За аутобусе и комби-бусеве такса је по регистрованом седишту коштала 50 динара, док је данас то за десет динара више. За прикључна возила – теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета вредности су износиле од 470 до 2.330 динара, док данас цена иде од 580 до 2.860 динара.

Тегљачи, односно вучна возила са снагом мотора до 66 киловата су имала таксу 1.740 динара, а она преко 177 киловата 4.660 динара. Док се за радна и специјализована возила плаћало 1.150 динара. Данас је то за неколико стотина динара више. Односно, за прву наведену категорију од 2.100 до 5.710 динара, а за последњу такса је 1.410 динара.