Позив за добровољно служење војног рока

Министарство одбране је послало допис свим медијима да су расписали јавне огласе за добровoљно служење војног рока, пријаву за курс резервних официра као и позив да се сва мушка лица рођена до 2003. године која нису уведена у војну евиденцију пријаве.

Министарство одбране је обавило Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије. На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2021. години навршавају од 19 до 30 година живота. Пријаву кандидати подносе центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта. Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.

Центар Министарства одбране Нови Сад, обавестио је и заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије.

Министарство одбране Републике Србије позивало је и сва лица мушког пола рођена 2003. године и старијих годишта (1991.-2002.), која нису уведена у војну евиденцију, да се јаве ради извршења, законом прописане, обавезе увођења у војну евиденцију, које ће се вршити сваки петак у периоду од 18.01.2021. до 28.02.2021. године од 09,00 до 15,00 часова у канцеларијама Министарства одбране на територији општине места пребивалишта. Све особе са собом морају да понесу личну карту на увид или другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет.

Више информација у распису огласа:

dopis sredstvima informisanja DSVR 2021

СЈИ Бечеј