Приручник за рад националних савета

Влада АПВ је крајем прошле недеље представила нови документ када је у питању национална политика о мањинама. Израду Приручника реализовало је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Према саопштењу покрајинске владе основна сврха Приручника јесте да понуди практична упутства и савете обједињене на једном месту.

„Овај приручник представља драгоцено и надасве корисно средство националним саветима како би практично примењивали своја овлашћења.

Секретаријат има веома успешну сарадњу с националним саветима са територије АП Војводине и предузима низ мера у пружању подршке како би на што ефикаснији начин спроводили своје законом утврђене надлежности, ради пуне имплементације колективних права националних мањина које живе на територији АП Војводине. У последњих пет година, Секретаријат је за редовну и развојну делатност националних савета издвојио више од 300 милиона динара,“- изјавио је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Жолт Сакалаш.

Документ садржи смернице за рад пре свега када је у питању регулисање статуса и финансирања самих Савета али и њихово деловање у различитим областима од образовања на језицима мањина, службене употребе језика, деловање у области културне политике и информисања и др.

Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор рекао је да је Република Србија вишенационална држава што није наша заслуга, него је последица историјских догађаја, те да државе које су у тој ситуацији могу да одаберу различите путање, једна је путања сукобљавања, а друга је да се та околност не доживљава као фактор ризика него као богатство.

Према речима Пастора како се ових дана навршава 12 година од доношења Закона о националним саветима националних мањина, ово прилика да се сумира све оно што се може извући као закључак и искуство у досадашњем раду савета.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог уочило је потребу да се нека од најважнијих питања у вези с радом националних савета прецизније обраде, нагласе и представе на практичан начин, те је у оквиру пројекта Савета Европе и Европске уније – Промоција различитости и равноправности – сачињен приручник према областима у којима национални савети обављају своја овлашћења.

„Друштво у Србији богато је етничком, језичком и културном разноликошћу. Оквирна конвенција о националним мањинама пружа важне смернице да би се постигла једнакост свих припадника националних мањина, а национални савети националних мањина играју важну улогу у постизању овог циља,” рекао је Тобиас Флесенкемпер, шеф Мисије Савета Европе у Београду, уочи промоције.
Промоцији Приручника присуствовали су представници националних савета националних мањина које имају седиште на територији АП Војводине. Након представљања, поведена је и дискусија у вези с примењивањем упутстава и савета који су обухваћени овом публикацијом.(извор сајт АПВ)