Регресирање трошкова превоза ученика

Општина Бечеј је и ове године расписала конкурс за регресирање трошкова свакодневног превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају за школску 2021/2022 средњих школа.

Обавештавају се ученици који имају пријављено пребивалиште на територији општине Бечеј, а уписани су као редовни ученици средњих школа, који се финансирају из буџета Републике Србије, да ће општина Бечеј вршити суфинансирање, регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за свакодневно путовање од места становања до школе.

Захтев за регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају подноси се у општинској управи општине Бечеј (зграда општине, Трг ослобођења 2, ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, канцеларија 7 шалтер 1 /у приземљу у времену од 09.00 – 13.00 часова), на прописаном обрасцу који се добија у поменутој канцеларији или се преузима званичног интернет сајта општине Бечеј.

Пријем захтева врши се од 16.08.2021. до 17.09.2021. године.

Уз захтев се прилажу:
– попуњен формулар обрасца изјаве
– фотокопија личне карте једног од родитеља/старатеља (очитана лична карта уколико је чипована а уколико није чипована потребно је фотокопирати обе стране)
– фотокопија личне карте ученика /уколико ученик поседује личну карту/(очитана лична карта уколико је чипована а уколико није чипована потребно је фотокопирати обе стране)
– уверење управе школе о упису школске 2021/2022.године