Проглашено ванредно стање у општини

Председник општине Бечеј је од сутра 17. новембра прогласио и званично ванредно стање на територији општине Бечеј на предлог Штаба за ванредне ситуације:

  1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Бечеј.
  2. Ванредна ситуација се проглашава због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19 а ради спровођења превентивних и оперативних мера заштите безбедности и здравља становништва.
  3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински Штаб за ванредне ситуације општине Бечеј у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).
  4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС уНов ом Саду, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивањау Службеном листу општине Бечеј.