Политика

Штаб за ванредне ситуације: Нове мере

Бечеј, субота, 14. новембар

 1. Забрањују се јавна окупљања на територији опшине Бечеј на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 5 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице а ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.,(са изузетком који се односи на рад привредних субјеката који не пружају услуге становништву,као и на рад државних органа и јавних служби).
 2. Забрана окупљања из тачке 1. овог закључка траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији опшине Бечеј.
 3. У свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од 1,5 метара,
 4. У продавницама у којима се обавља трговина на мало (супермаркети идруге неспецијализоване продавнице, разне специјализоване продавнице и слично) (у даљем тексту: продавнице) обавезна је дезинфекција рукохвата потрошачких колица и корпи, а број потрошача се ограничава према критеријуму у зависности од квадратуре на 4м2 по потрошачу.

Поред наведеног, у продавницама је обавезно ношење заштитних маски, спровођење мера дезинфекције, као и истицање обавештења о максималном броју потрошача који могу истовремено боравити у том продајном објекту. Одговорна лица у овим објектима дужна су да обезбеде контролу уласка потрошача. Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана, изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива. Правна лица и предузетници из ове тачке дужна су да одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), изузев оних правних лица и предузетника који имају до троје запослених.

 1. Обавезно ношење маски на пијацама.

Обавезује се Јавно предузећу „Комуналац“ Бечеј, да рад  пијаца организује тако да сва лица (продавци и купци) обавезно носе заштитне маске и да се спречи груписање лица, те да одреди запослене који ће вршити контролу ових мера.

 1. Обавезно мерење телесне температуре приликом уласка у објекте јавне намене, као и постављање средстава за дезинфекцију руку и дезобаријера испред улаза у објекте јавне намене.
 2. Забрана масовних окупљања (прославе, рођендани, венчања и сл.) свих врста где је више од 10 људи у затвореном простору.
 3. Ограничава се радно време угоститељских објеката и објеката у којима се организују игре на срећу тако да ти објекти и ноћни клубови неће радити од 21 до 06 часова наредног дана. Ограничава се број гостију за једним столом на 2, ограничава се ниво буке испод 40 децибела како би се избегло викање и гласан говор. Обавезно ношење маски за госте осим кад узимају храну и пиће, појачана дезинфекција и чишћење просторија, чишћење и брисање столова, наслона столица који се додирују рукама и шанкова.Обезбеђење броја гостију у зависности од квадратуре на 4м2 по госту.
 4. Обавезна је пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања (мере прописане закључком ОШВС од 27.08.2020.год.).
 5. У јавном превозу, као и такси превозу обавезно ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила по завршетку сваке вожње.
 6. Забрањено је коришћење сауна, спа и велнес центара и сл.
 7. Изузетно, дозвољава се коришћење затвореног базена Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“, у циљу извођена тренинга пливача и ватерполиста уз претходно утврђене термине за сваки клуб. Приликом одржавања тренинга потребно је придржавање следећих мера: У базену за време одржавање тренинга може бити највише 30 лица, обавезно је држање физичке дистанаце од најмање 2 метра, пре уласка у комплекс базена обавезно је мерење телесне температуре као обавезно постављање дезобаријера, обавезно ношење заштитних маски које се могу скинути непосредно пре уласка у базен и одложити на безбедно место, забрањено задржавање у холу испред базена и у свалчионицама.
 8. Обавезује се Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“ да у сарадњи са пливачким и ватерполо клубовима направи распоред извођења тренига и врши контролу поштовања утврђеног распореда.
 9. Обавезује се Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“ да врши дезинфекцију простора који је користила претходна смена. Пауза између две смене мора бити најмање тридесет минута.
 10. Ограничава се број корисника услуга који истовремено бораве у фризерским, козметичким салонима и салонима лепоте, тако да растојање између два корисника буде најмање 1,5 метра, уз обавезно ношење заштитних маски од стране запосленог и корисника услуге. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон). Пријем корисника услуга обављати путем заказивања. Запосленису дужни да контролишу спровођење ових мера;
 11. Ограничава се број особа које истовремено бораве у теретани/фитнес клубу, тако да удаљеност међу овим лицима буде најмање 1,5 метра у свим правцима, а за сваког корисника мора постојати простор за вежбање од најмање 10 m². На веб сајту и огласној табли теретане/фитнес клуба обавезно се истичу правила понашања корисника услуга и запослених. После сваке групе вежбача, а пре уласка у салу следеће групе, потребно је спровести чишћење, прање и дезинфекцију просторија средством на бази хлора и извршити проветравање просторија, најмање пола сата након чишћења. Не користити вештачку вентилацију и клима уређаје. Запослени су дужни да контролишу спровођење ових мера; У примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у свом раду клубови морају примењивати следеће мере:

  -На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,

  -Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизите за вежбање, као и под клуба.

  -Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола,

  -Сви запослени током целокупног радног времена морају носити заштитне маске,

  -Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене,

  -Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,

  -Запослени су дужни да контролишу спровођење ових мера, а непоштовање истих санкционисаће се обуставом рада клуба.

 1. Налаже се појачан рад комуналних предузећа са територије општине Бечеј нарочито у погледу прања и дезинфекције јавних површина и установа у циљу обезбеђивања здравствене безбедности грађана општине Бечеј.
 2. Препоручује се управницима стамбених заједница да воде рачуна о појачаној хигијени у стамбеним зградама (у улазним вратима, кабинама лифтова, ходницама и др.)
 3. Препоручује се свим јавним и приватним предузећима и установама у јавном сектору  на територији Општине Бечеј да рад организују у сменама ради смањена истовремене присутности већег броја људи у пословним просторијама, у циљу смањења могућности заражавања и преноса вируса Ковид 19. Такође се препоручује рад од куће за хроничне болеснике , самохране родитеље, особе са хендикепом и друге неесенцијалне запослене.
 4. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 15.11.2020.године на територији општине Бечеј.
 5. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мерапрописаних овим закључком и поступање у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15 од 25. фебруара 2016, 68 од 10. маја 2020, 136 од 13. новембра 2020.год“)
 6. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.
 7. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.