Друштво

Пројекат Cube II у Бечеју

У Бечеју је у центру града постављена велика црна коцка од еко плоча у коју је постављена заједничка изложба о људском праву на недискриминацију коју су заједнички припремили Економско-трговинска школа и Гимназија.
Ова изложба је део међународног пројекта Cube II – Свако може да учини промену! који се бави ставовима младих о људским правима и који има за циљ да их подстакне да активно раде на успостављању једнакости права – да развију емпатију, храброст, лидерство и сарадњу и да допринесу стварању равноправног друштва. Овај пројекат спроводе Центар за културу дечијих права и Амбасада Шведске у Београду у партнерству са Raoul Wallnberg Академијом из Штокхолма а уз подршку Шведског института. На терену у Србији овај пројекат се спроводи у сарадњи са шест школа укључујући и наше две средње школе ЕТШ и Гимназију (ту су поред њих и школе из Београда, Крагујевца , Житишта и Смедерева). Овај пројекат се ради и у другим земљама и део је глобалне иницијативе партнера на пројекту, инициране су акције у Будимпешти, Паризу, Мадриду, Њујорку и у бројним школама у Шведској. Основни концепт је “разрада” тема које покрива Универзална декларација о људским правима коју је Генерална скупштина УН усвојила 10. децембра 1948. године. Млади кроз различите активности баве се одабраним чланом Декларације и припремају презентацију, изложбу која ће бити што видљивија у јавности. Та изложба је углавном у сваком граду изложене у великој коцки на неком тргу или у центру града.

Бечејске школе су представиле своје виђење и тумачење другог члана декларације (о праву на недискриминацију) који гласи:
“Свакоме припадају сва права слободе без икакве разлике, као што су раса, боја, вера, језик, политичко или друго мишљење, национално или друштвено порекло, имовина, рођење или друге околности.”

Ученици бечејских средњих школа су у коцку на Погачи поставили изложбу чија тема је била равноправност полова и указивање на проблем насиља у породици. У самој коцки на унутрашњим зидовима налазе се исписани стереотипи и предрасуде и чињенице које су део општег дискурса и начина понашања који доводе до стварање атмосфере у друштву да су такви облици насиља допуштени и прихваћени. У коцки су се на зидовима нашле и биографије хероина борбе за женска права и еманципацију.  Поред тога циљ презенатације био је и да се укаже на проблеме дисфунционалних породица у којима се појављују облици насиља. Кроз импровизоване скечеве ученици су покушали да прикажу типичне ситуације у којима у једној таквој дисфунционалној породици долази до конфликта и насиља а затим су поставили задатак за присутне да покушају да разреше конфликт, да пронађу начин да зауставе насиље. Закључак до којег су заједнички дошли је да је у таквим ситуацијама веома тешко интервенисати јер је за реашавање ових случајева потребна шира подршка заједнице.