ВестиДруштво

Први и други круг уписа у средње школе

Завршени су први и други јулски круг уписа у средње школе на територији општине Бечеј. Судећи према резултатима уписа који су објављени на сајту Моја средња школа ове године највеће интересовање било је за гимназијске профиле. Укупно је након другог круга уписа у бечејској општини преостало 113 слободних места за други круг уписа. Трећи круг уписа у средње школе је заказан за крај августа, тачније за 22. и 23. август за све оне који нису уписали жељену школу или у августу имају поправне испите укључујући и завршни испит. 

У Гимназији Бечеј преостало је само 5 непопуњених места и то на Општем смеру на мађарском наставном језику. На српском језику попуњена су сва места и на природно-математичком смеру као и на друштвено-језичком. Оба одељења имају по 28 ученика уписаних у следећу годину већ у првом кругу. Такође је попуњено и свих 20 места у одељењу за ученике са посебним способностима за спорт. Када су у питању бодови које су ученици морали да имају да би уписали ове смерове у првом кругу највећи број бодова имали су ученици који су уписивали природно математички смери и то у распон од најмање 87,40  бодова па највише до 97,90 бодова. За друштвено одељење распон се кретао од 76,51 бод до 94,50 бодова, за општи гимназијски смер на мађарском језику од 67,77 до 105,65 бодова највише такође високи критеријуми у смислу бодовања успеха, испита али и награда за спортске резултате били су и за спортско одељење и то најмање 59,61 бод до 102,75 бодова.

И у Економско-трговинској школи на четворогодишњим профилима није преостало много места, на смеру за финансијско-рачуноводствене техничаре на српском језику преостало је 4 слободна места а на мађарском 9 (оба одељења максимално могу да броје 28 ученика), на смеровима туристичког техничара (на српском језику) и на смеру за економског техничара (такође на српском језику) попуњена су сва места и оба разреда броје по 28  ученика. Мало мање је интересовање било за трогодишње смерове па је тако на смеру за трговце на српском језику од 14 преостало чак 10 слободних места, док је на мађарском на истом смеру преостало 12 слободних места, на смеру за кувара на српском језику од понуђених 14 места остало је само једно слободно док је на смеру за посластичаре на мађарском језику преостало 6 слободних места од 14 понуђених. Када су у питању бодови за четворогодишње профиле за финансијско-рачуноводственог техничара било је потребно да ученик има најмање 50,48 бодова а највише 97,70, за економског техничара од 60,44 до највише 88,85 као и за туристичког техничара најмање 55,96 па до највише 88,65. Укупно у ЕТШ преостало је још 42 слободна места од тога 15 на српском наставном језику и 27 на мађарском наставном језику.

У Техничкој школи је остало највише слободних места. Комплетно попуњено са 28 уписаних ученика је једино ИТ одељење на српском наставном језику. На мађарском језику за ИТ профил, односно техничара информативних технологија, преостало је још 16 слободних места. На профилу за техничара за компјутерско управљање ЦНЦ машинама преостало је још 5 слободних места на српском језику. Када су у питању трогодишњи школски профили, ту је остало највише слободних места. Једино одељење које је скоро у потпуности попуњено је за возаче моторних возила где је преостало само 2 слободна места (од предвиђених 28), за фризере је ове године очигледно било мање интересовања јер је преостало чак 20 слободних места на српском наставном језику (од предвиђених 28). За машинске трогодишње профиле на мађарском језику такође је преостало доста слободних места и то од предвиђених 14 преостало је чак 12 слободних места за браваре/завариваче као и за профил оператера машинске обраде резањем где је преостало 11 слободних места од такође предвиђених 14. Највише бодова на за упис у први круг у техничкој школи било је потребно за ИТ смерове и то од најмање 72,32 до највише 88,40. За техничара за компјутерско управљање ЦНЦ машинама било је потребно најмање 51,37 бодова и највише 81,24- Укупно у Техничкој школи има још за други круг уписа 66 слободних места од тога 39 на мађарском наставном језику и 27 на српском наставном језику.