Сакупљачки центар за метал

Oператер „Mеталопромет доо Kула – огранак 4 Бечеј“ са седиштем на Петровоселском путу бб, Бечеј, поднео захтев Општини Бечеј за издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада, на локацији Бечеј, на катастарској парцели бр. 745/1 КО Бечеј.

Рад овог постројења подразумеваће допремање неопасног отпада, који ће привремено ту складиштити, а затим транспортовати на даљи третман. Операције које ће се спроводити на назначеној локацији су складиштење неопасног отпада: гвожђе, бакар, алуминијум, олово, бронза, месиг, цинк, челик и друго.

За сада је објављен за јавност овај захтев а јавни увид у поднети захтев може се извршити сваког радног дана од 11 до 13 часова у канцеларији бр. 15 Општинске управе Бечеј, Трг олобођења. Мишљења и предлози могу се доставити путем електронске поште на адресу zivotnasredina@becej.rs, или лично у Услужном центру. Рок за достављање мишљења и предлога је 11. август 2022. године.

Од 2004. године Металопромет је компанија у приватном власништву, која послује унутар „Ераковић“ групе. У продајном програму, лагерује преко 5.000 т металуршких производа. Седиште компаније и рециклажни центар је у Кули на простору од 6 ха. Рециклажни центар је опремљен са модерном опремом, састављеном од 6 индустријских багера и 2 машине за сечење челичног отпада, 15 камиона опремљених дизалицама и грајферима и мобилним пресама. Ова компанија има сакупљачке центре у Кули, Суботици и у Бечеју. Годишњи капацитет око 60.000 тона челичног отпада.