ДруштвоПолитика

Скупштина усвојила буџет без расправе

На 40. овогодишњој седници СО Бечеј: усвојен је буџет за 2019. годину, усклађени су буџети јавних предузећа и установа са одлукама које се односе на финансијске планове који су кориговани након трећег ребаланса (Центар за социјални рад и Водоканал), донешена је измена Одлуке о локалним комуналним таксама као и Одлука о ангажовању техничког секретара за потребе одборничких група у Скупштини, донешена је Одлука о увођењу тарифног система и начина обрачуна утрошка топлотне енергије на територији општине Бечеј, усвојен извештај пословања ЈП „Комуналац“ за 2017. годину, одлуком СО Бечеј основан је Општински савет родитеља. Основни дневни ред седнице накнадно је допуњен са још три тачке које су се односиле на усклађивање неких локалних одлука са законским нормативима и новима уредбама (одлука о начину обележавања и нумерацији улица, Одлука о регулативи која се односи на обављање услуга такси превоза и лимо сервиса). Поред ових одлука као додатна тачка дневног реда донета је и одлука о оснивању локалног координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња и то у оквиру пројекта који је подржан од стране ЕУ а односи се на подршку локалним иницијативама и плановима за инклузију Рома.
Потпуно изненађујуће општински буџет за 2019. годину уз Кадровски план радних места у органима управе усвојен је на 40. седници већином гласова и без и једне речи расправе. Након седнице председник општине је саопштио медијима да ово јесте јединствен случај до сада да се буџет усвоји без распаве али да је то показатељ да је он одлично припремљен и реалан па за неку већу расправу и није било разлога.
Ипак опозициони одборници из, углавном одборничке групе „Само локално“ (Милан Бокун и Светлана Динић) изнели су своје примедбе на друге тачке дневног реда као што је усвајање Одлуке о ангажовању техничког секретара за потребе одборничких група сматрајући да је ова нова функција која ће бити плаћана из општинског буџета потпуно непотребна јер већ постоји функција секретара скупштине чије се дужности углавном поклапају са предложеним дужностима које су предвиђене за техничког секретара. Поред тога одборник Милан Бокун је рекао да је и дружност самих одборника да се припреме за седницу и да ова одлука није у сагласности са неким члановима Статута СО Бечеј. Ово је изазвало веома бурну расправу у коју су се укључили наизменично председник општине Драган Тошић и председник скупштине мр Ненад Томашевић уз образложење да техничке секретаре са тим дужностима има велики број општина и градова и да је ово корисно јер ће одборници бити припремљени боље за седнице. На ово је одборник Милан Бокун рекао да се већина одборника никада још до сада није обратила на скупштини и да се из владајуће коалиције на говорници појављију и уместо одборника углавном обраћају председник општине и председник скупштине.
Расправу одборника „Само локално“ са једне стране и председника општине и скупштине изазвале су и Одлуке о висини комуналних такси (одборница Светлана Динић је указала на то да је висина локалних комуналних такси непотребно одређена на максимално дозвољени износ што није у складу са платежним могућностима грађана Бечеја). Затражена су и објашњења од стране ЈП „Топлана Бечеј“ зашто се није испоштовала одлука на нивоу државних препорука да се овај за Бечеј нови тарифни систем уведе раније (2015. године је био рок) и да ли ће овај систем обрачуна бити повољнији за грађане, купце. На ово је одговорио директор предузећа Дејан Вуковић који је рекао да су се тек сада стекли услови да се систем уведе али и да ће обрачун утрошка топлотне енергије за купце на овај начин почети да се примењује најпре за правна лица, од октобра 2019. године, а да ће за грађанство, станове одлука важити тек од 2020. Он је рекао да и оснивач (општина Бечеј) и у јавном предузећу сматрају да ће на овај начин бити остављено довољно времена да овај систем обрачуна профункционише и да се грађани навикну на то.
Све остале тачке усвојене су већином гласова и без расправе.