Óbecse

Sok a szabálytalanság a közpénzköltésekben

Az önkormányzat 2017-es működését vizsgálta tavaly az Állami Számvevőszék
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) önkormányzati költségvetéseket vizsgáló osztályának a tapasztalatai szerint a városok és a községek költségvetésük minden 7. dinárját szabálytanul költik el: a közbeszerzések során az önkormányzatok gyakran költenek el be nem tervezett összegeket, az eljárások sokszor nem a hatályos közbeszerzési előírásoknak megfelelően zajlanak, a fizetések esetében pedig gyakran hibás alapbérrel, valamint rossz szorzókkal és ösztönzőkkel kalkulálnak. Nem volt ez másként Óbecsén sem, ahol az ÁSZ az önkormányzat 2017-es működését vizsgálta tavaly. Ennek során arra a megállapításra jutott, hogy a közbeszerzési eljárásokban 122, a fizetésekben 8 és a kötelezettségvállalásokban 31 millió dinárt teszi ki az az összeg, amelynek elköltése során szabálytalanságokat követtek el Óbecsén.
A revizorok jelentéséből az is kiderült, hogy a bizottságok és munkatestületek tagjainak törvénytelenül fizettek ki csaknem kétmillió dinárt, így az önkormányzat 2017-es költségvetéséből 335.443 dinár jutott a közvállalatok igazgatóinak a megválasztására kiírt pályázatokkal megbízott bizottsági tagoknak, a köztulajdon felett rendelkező bizottság munkája 120.253 dinárjába került az adófizetőknek, az építési telkek bérbeadása felett bábáskodó bizottsági tagok 147.151, az üzlethelyiségek bérbeadásával megbízottak 80.696, a kiépítetlen építési telkek bérbeadásával foglalkozók pedig 42.721 dinárért dolgoztak. Hozzájuk hasonlóan törvénytelenül kapott 250 ezer dinárt a mezőgazdasági földek védelmi programjának a kidolgozásával megbízott bizottság, 322.784 dinárt a mezőgazdasági földek bérbeadásával foglalkozó bizottság és 15.822 dinárt a mezőgazdasági földek éves programját véleményező bizottság is. Nem dolgozott hiába a menekültek házvásárlásáért felelős bizottság sem, amely 401.447 dinárral lett gazdagabb, míg a menekültek építési anyagvásárlásával foglalkozók 252.260 dinárt, az egészségügyi tanács tagjai pedig 10.284 dinárt vihettek haza. Az illetékesek ezzel kapcsolatosan utóbb azzal érveltek, hogy a bizottságokat az előző hatalomtól örökölték, és azoknak a munkáját honorálták, akik munkaidőn kívül vettek részt a testületek munkájában. Állításuk szerint az ÁSZ észrevételei után a vitatott juttatásokat megszüntették.
Az ÁSZ Óbecsén azt is megállapította, hogy a Városi Múzeum 2017 novemberében megválasztott igazgatója nem tesz eleget az intézmény statútuma által előírt feltételeknek, amelyek művészettörténeti, régészeti, történészi, etnológusi, irodalmi vagy biológiai felsőfokú végzettséget és legalább öt év (ebből három év muzeológiai területen szerzett) munkatapasztalatot követel meg. Ezzel szemben az intézmény élére öt éves oktatói munkatapasztalattal rendelkező angoltanárt nevezett ki a községi képviselő-testület.
Az önkormányzatnak 90 napon belül kell jelentést készítenie az ÁSZ-nak, ebben ki kell térnie arra, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak a szabálytalanságok kijavítására. Ha erre nem kerül sor, az ÁSZ bírósági feljelentést tehet.
Fehér Rózsa