Друштво

Штаб за ванредне ситуације: нове мере за угоститељске објекте, коцкарнице, стамбене зграде, теретане, козметичке и фризерске салоне

Бечеј, 28. јул

Закључци Штаба за ванредне ситуације:

 1. Налаже се угоститељским објектима, објекатима за приређивање игара на срећу и игара за забаву (ресторани, кафићи, барови, пицерије и остали угоститељски објекти, кладионице, играонице и сл.), као и објектима који пружају услуге исхране и пића (киосци са грил и брзом храном, пекаре) на територији општине Бечеј, да распоред седења унутар објекта и у баштама објеката организују тако да за једним столом могу да седе највише два лица као и да удаљеност између столова мора износити најмање два метра уз поштовање свих прописаних мера превенције заштите од заразне болести.
 2. За спровођење тачке 1. овог закључка обавезују се привредни субјекти који обављају делатност наведену у тачки 1. овог закључка.
 3. Налаже се ЈП „Водоканал“ Бечеј да почев од 28.07.2020.године, појача производњу и врши расподелу средства за дезинфекцију–OXYLOR-раствор биоцидног производа, јавним установама и предузећима, као и грађанству које није у могућности да исти прибави а све у складу са расположивим капацитетима и приоритетима.
 4. Налаже се појачано вршење дезинфекције свих заједничких просторија у стамбеним зградама на територији општине Бечеј.
 5. За спровођење тачке 4. овог закључка обавезују се управници стамбених заједница.
 6. Теретане и фитнес клубови, са територије општине Бечеј, приликом рада, потребно је да поступају према следећој инструкцији у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта:
 • На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,
 • На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,
 • Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизита за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,
 • Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола,
 • Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена,
 • Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене,
 • Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,
 • Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,
 • Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу,
 • Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе,
 • У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,
 • У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,
 1. Козметички и фризерски салони, са територије општине Бечеј, приликом рада, потребно је да поступају према следећој инструкцији у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19:
 • На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон)
 • На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)
 • Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,
 • Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази од минимално 70% алкохола,
 • Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,
 • У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу и сл),
 • Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица,
 • Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже одговорна лица салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге не пружају,
 • Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима, итд) морају бити обавезно дезинфиковани након сваке употребе. По могућству користити једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине (пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за једног корисника,
 • Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за то предвиђено место,
 • Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на високој температури,
 • Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, собе за пресвлачење, туш кабине, купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије,
 • Радне површине, столице и столови који се не користе често морају се дезинфиковати минимум једном у току радног дана,
 • Цео простор салона, са свим пратећим просторијама мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка рада салона,
 • У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,
 • У случају сумње да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице салона дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,
 1. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 28.07.2020.године и трају док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Бечеј.
 2. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мера прописаних овим закључком.
 3. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.
 4. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, Драган Тошић