Радну групу за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције

Политика

Општина Бечеј: ЛАП за борбу против корупције

Председник општине Бечеј Вук Радојевић образовао је Радну групу за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј

Read More